Poražený kandidát na prezidenta ČLK zpochybnil Kubkovo vítězství

Poražený kandidát na prezidenta ČLK Martin Jan Stránský nepřímo zpochibnil v čtvrteční besedě Radiožurnálu vítězství bývalého předsedy Lékařského odborového klubu Milana Kubka. Prohlásil, že delegáti současné
komory nejsou reprezentativní…

PRAHA – Stránský je o tom podle svých slov přesvědčen osobně i na základě anket. Znevažování mandátu delegátů označil Kubek za nehoráznost.

Kubek dostal minulý víkend na komorovém sjezdu mandát o dva hlasy nad stanovenou hranici, potřeboval 172, obdržel 174, Stránský získal 149 hlasů. Stránský řekl, že pokud Kubek při volbě dal hlas sám pro sebe, rozhodl jeden delegát z 333. „Nebudu proti kolegovi Kubkovi vystupovat, blahopřeji mu k vítězství,“ poznamenal Stránský.

Mandát delegátů je podle Stránského zpochybněn tím, že byli zvoleni v rozporu se zákonem o komorách. Delegáty musí zvolit nadpoloviční většina všech členů okresního sdružení, nikoli všech přítomných v místnosti. „Z různých důvodů lékaři přestali chodit na shromáždění, v převážné většině proto, že se znechutili vůči

tomu, co se dělo v naší úžasné komoře,“ vysvětlil Stránský.

Kubek poznamenal, že lékaři, kteří se o práci komory zajímají, chodí na okresní shromáždění a volí své delegáty na sjezd. Mají právo volit, nikoli povinnost. „Bylo by zcela nelegitimní jejich mandát zpochybňovat, obdobně jako když někdo

zpochybňuje funkci Senátu jenom proto, že senátních voleb se účastní jen 15 procent občanů,“ uvedl nový prezident.

Stránský je přesvědčen, že většina ze 40.000 členů stavovské organizace si nepřeje, aby se z ČLK stala odborová centrála. Neměla by pokračovat ve směru, který nastolil Kubkův předchůdce a nynější ministr zdravotnictví David Rath. Pod jeho vedením se ČLK soustředila na vyšší příjmy lékařů.

„Bude na novém prezidentovi, aby mě i nás přesvědčil, že z komory se nestane zprostředkovatelská agentura mezi lékařskými odbory a ministerstvem zdravotnictví,“ dodal Stránský.

Podle Kubka by veřejnost měla komoře důvěřovat, její znevažování na veřejnosti mu vadí. Výhradu o protizákonnosti volby delegátů dal Stránský k soudu, podle Kubkových slov to soud odmítl. Stránský oponoval, že soud se podstatou stížnosti

nezabýval, nyní stížnost leží u Nejvyššího soudu.

ČTK

MUDr.Tomáš Rozsíval

Slyšel jsem ten úžasný dialog a skoro mne utvrdil v tom, že jsem udělal dobře, když jsem pana doktora Stránského veřejně nedoporučoval za nejvhodnějšího adepta na komorového prezidenta. Chybí mu nadhled a pokora, stejně tak jako noblesa a vůbec vše, o čem jeho příznivci předpokládali, že jako americký lékař , bude mít automaticky v genech. Ve skutečnosti se ukázalo, že geny má ryze české, k žádné malformaci made in U.S.A. nedošlo. Pane kolego Stránský, když v Americe ve volební kampani na prezidenta USA prohrál Albert Gore o zlomky procenta a v Miami se muselo přepočítávat, vystoupil Gore veřejně a přiznal porážku, řkouce : uznávám svou prohru, prezidentem je můj soupeř. A toho Vy schopen nejste, jak jste nám v praxi ukázal. Další Váš zcela mylný názor je na apolitičnost Komory. Takový nesmysl, že se ČLK nemá míchat do politiky, s politiky se vůbec nestýkat a jen kontrolovat vyhlášky, to je tedy opět jedna pěkná blbost. Ani v té Americe by Vám to nespolkli! Tam všichni, kdo jsou ve vedení jakékoliv nemocnice naopak neustále chodí chodbami Senátu a Bílého domu a shánějí peníze! To, co jste včera předvedl v Radiožurnálu, na závěr, včetně toho vyhraněného osobního pokřiku na Kubka, už do závěrečných slov moderátora,

to opravdu nebylo pěkné.

Jan Pospíchal

Tomáši vzbudˇse, už si někdy viděl uředníka či politika, který nic jiného neumí než politiku, odtrženého od reálného života, který nikdy nic nedokázal. Je přece chudý, protože je neschopný nebo všeho schopný, proto si šel přece do politiky přivydělat, protože by ho nikdo nezaměstnal pro neschopnost. Už si viděl, byl politik prozíravý a měl podnikatelského ducha? To by přece nebyl politikem, ale podnikatel.

Spasitel

Komora hájí vyvolené a jejich privilegia. Je to spiknutí odborníků proti laické veřejnosti. Lékařská komora je navíc spiknutí starších atestovaných proti mladým absolventům. Pan Kubek se ani netají lobováním ve prospěch komory. Nebudem si přece vypouštět vlastní rybník. Nejvíce by však líným kaprům prospělí štiky. Tj. zrušit bariéry, zrušit všechna nezasloužená privilégia a pustit plebejce, at ukážou co umí. Nehrát cinknutými kartami. Je spravedlivé, když jeden udělá dluh a řekne si o dotaci, druhý musí snížit náklady. Je spravedlivé, aby většina podnikatelů ve státu dnes a denně museli dokazovat, že jejich produkt je prodejný a jiní jen vybrali

daně a přerozdělili si je, bez ohledu na to, zda je zajem o jejich služby?

MUDr. Helena Stehlíková

Je mi to líto ale pan doktor Stránský mne velmi zklamal právě tím povolebním kalkulováním. Ano, má na to právo, ale … Ono nic není černé a nic není bílé a záleží na úhlu pohledu. Na sjezdu bylo 323 delegátů, ve druhém kole dalo 174 delegátů hlas dr Kubkovi, 149 dalo hlas dr Stráskému. Ve prospěch dr Kubka není rozhodující počet hlasů nad požadovaný limit – tedy zdůrazňované 2 hlasy, ale právě ten poměr 53,9% pro dr Kubka a 46,1% pro dr Stránského. Kdyby prezident nevzešel z tohoto kola voleb, jistě by se pokračovalo dál, až by jeden kandidát většinu získal, tak to chodí, jsou-li soupeři silní, v životě, ve sportu i při volbách. A nyní byl k vítězství dr Kubek blíž, byť těsně o 3,9%. Příměr chování Gore-Bush je pro nás asi jen snem o zemi, kde společná věc je víc než osobní pletichy. Jednota lékařského stavu zde v nedohlednu. Tím spíš, bavíme-li my sami,

lékaři, media a laickou veřejnost jak v pokleslém TV sriálu. Taky jsem byla přesvědčená, že dr Stránský netrpí čecháčkovstvím a přinese nové způsoby, ale … Škoda.


Ohodnoťte tento článek!