Porod, nebezpečná choroba?

V České republice mají zaniknout porodnice, v nichž se během roku narodí méně než 400 dětí. Největší zdravotní pojišťovna VZP dle slov své ředitelky Jiřiny Musílkové s těmito porodnicemi v budoucnosti už nebude chtít uzavírat smlouvy, protože „negarantují dostatečně vysokou odbornost“…

„Tím, že lékaři čekají na sále třeba celý den na porod, ztrácejí erudici. Tu má spíše ten, který denně udělá císařský řez nebo klešťový porod,“ prohlásil k tomu člen výboru České gynekologicko-porodnické společnosti Vít Unzeitig.

Jako zástupkyně klientely českých porodníků se ptám, o jakou tu jde odbornost a o jakou erudici?

Císařský řez je normální?

Jako normální (říká se mu také přirozený) označujeme porod, který spontánně začne, při němž rodička porodí dítě i placentu ve svém vlastním tempu a rytmu a po němž matka a dítě zůstávají spolu v nerušeném kontaktu.

Sama jsem porodila tři děti, a tak z vlastní zkušenosti vím, že tenhle proces trvá někdy dvacet hodin a jindy třeba jen devadesát minut.

Ať tak či onak, čekání je – kromě poskytování vhodné fyzické a psychické podpory rodící ženě – opravdu to jediné, co se při normálním porodu dá dělat.

Vít Unzeitig konečně veřejně vyřkl to, o čem se v kruzích reformátorů českého porodnictví mluví už dlouho: Naši lékaři již nepovažují porod za to, co ve skutečnosti je a vždy byl, tedy za spontánní fyziologický proces, nýbrž za rizikovou medicínskou záležitost, se kterou a priori spojují i operativní zásah.

Však také naprostá většina českých dětí přichází na svět s větší či menší lékařskou intervencí. Z toho ovšem vyplývá jedno nebezpečí: čeští porodníci ztrácejí povědomí o tom, co to normální porod vlastně je.

Jak probíhá. Jak se při něm rodička chová. Že je to ticho, teplo a pocit intimity a bezpečí, které jí umožňují, aby se do porodního procesu hluboce pohroužila a aby její tělo samo vyplavilo hormony, které se o zdárný průběh porodu postarají.

A že je to naopak nedostatek soukromí a atmosféra všudypřítomného strachu, které způsobují dnešní epidemickou potřebu urychlování porodů umělými hormony a v mnoha případech i použití kleští či operativní ukončení, o nichž se Vít Unzeitig zmiňuje.

Rodička není „marod“

Obecně samozřejmě platí, že zkušenost lékaře v oboru lze posuzovat dle počtu odvedených odborných výkonů na nemocných pacientech. Klientkami porodnictví jsou ale v naprosté většině případů zdravé ženy!

A tak v porodnictví lékaři nejsou od toho, aby čekali na porod na sále. Jejich čas je drahý a odbornost specifická – jsou vyškoleni na zvládání patologických situací, k nimž mají být zavčasu zavoláni.

Ke zdravým rodícím ženám patří zkušené porodní asistentky, které naopak mají v popisu práce „čekat“, povzbuzovat a při tom i hlídat okamžik, v němž je z důvodu komplikací případně nutné přivolat lékaře.

Docent Unzeitig zjevně zapomněl na to, že porodnické služby vyžadují dvojí odbornost a dvojí erudici. Něco jiného vyžadují porody medicínské, a něco jiného porody normální.

Kdy, kde, s kým a za kolik

Se vstupem do EU a s přijetím nové porodnické legislativy, která po letech totality konečně opět umožňuje samostatný výkon profese i porodním asistentkám, lze předpokládat, že česká nabídka porodnických služeb začne po vzoru jiných členských zemí brzy připomínat jídelní lístek s mnoha chody.

Zdravé ženy si budou okolnosti svého porodu volit dle svého uvážení. Samy budou rozhodovat, jak porodí (s lékařem či s porodní asistentkou, přirozeně či v epidurální analgézii, s dulou či bez duly, na porodním stole, do vody či ve stoje), ale v neposlední řadě také kde porodí.

Porodní asistentky a lékaři si rozdělí pole působnosti dle svých kompetencí a návazná odborná péče bude zajištěna.

Mimo operační sál

Pokud však z nabídky vymizí menší porodnice, pak nezanedbatelné množství žen bude zahnáno do ještě temnějšího kouta, než v jakém se cítí být dnes, kdy výběr malé útulné porodnice bývá nouzovým řešením za dosud chybějící porodní domy, porodní centra i porody doma.

A tak se nabízí jedno řešení: Zrušené porodnice by své prostory mohly přenechat právě nedostatkovým, a přitom stále více poptávaným komorním porodnickým pracovištím poskytujícím péči ušitou na míru.

Za tyto služby si zřejmě budeme muset platit, ale třeba se naše pojišťovny po vzoru jiných evropských zemí nakonec umoudří.

Vít Unzeitigov svým výrokem zvýšil ostražitost žen, které si přejí děti rodit pokud možno vlastní silou. „Rušení porodnic vtlačí ženy do kouta. Dnes je výběr malé útulné porodnice nouzovým řešením za chybějící porodní domy a centra.“

Hospodářské noviny

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:
Dačická nemocnicezastavila porody
Kutnohorská porodnice může přežít,město zvažuje,že ji bude dotovat
Ohodnoťte tento článek!