Porodní asistentky i všeobecné sestry mohou studovat na další univerzitě

Tříleté obory porodní asistentka a všeobecná sestra začalo loni na Zdravotně-sociální fakultě Ostravské univerzity studovat 39 studentek a jeden student…

Moravskoslezský kraj/Ostrava – Porodní asistentky a všeobecné sestry v Moravskoslezském kraji už mohou končit své studium s vysokoškolským diplomem. Tříleté obory porodní asistentka a všeobecná sestra začalo loni na Zdravotně-sociální fakultě Ostravské univerzity studovat 39 studentek a jeden student. Nyní chystá fakulta ještě studijní obor ochrana veřejného zdraví, jehož absolventi rovněž s titulem bakalář se uplatní na hygienických stanicích či v pracovním lékařství. „Loni v prosinci schválila akreditační komise ministerstva zdravotnictví tři uvedené studijní obory a přiznala jeho absolventům oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Znamená to, že mohou přímo pracovat s pacienty, „uvedl včera děkan zdravotně sociální fakulty Jaroslav Horáček. Fakulta na doporučení akreditační komise otevřela oba ošetřovatelské obory ještě loni, přestože nebylo oficiálně zcela rozhodnuto a řízení se uzavřelo až koncem roku. „Jsme rádi, že jsme to stihli a studenti, tedy převážně studentky, už mají za sebou první semestr. Nevedeme diskriminaci, hlásit se mohli muži a ženy, z gymnázia i z praxe, “ dodal děkan. Během studia podle něj převažuje praktická výuka, na niž je kladen velký důraz. Tříleté bakalářské studium zaměřené na ošetřovatelství či veřejné zdraví odpovídá požadavkům Evropské unie, jež u řady zdravotníků požaduje vysokoškolský diplom, zatímco u zdravotních sester v ČR stačilo dosud středoškolské vzdělání. Situace se však už postupně mění. Porodní asistentka bude moci samostatně poskytovat individuální péči ženě v těhotenství, při porodu i v průběhu nemoci, absolventka oboru všeobecná sestra může poskytovat zdravotní péči dětem, dospělým, seniorům, komunitám, handicapovaným i nevyléčitelně nemocným a bude mít předpoklady i k uplatnění v oblasti koordinace a řízení. Obor ochrana veřejného zdraví by se podle děkana Horáčka měl časem změnit na pětileté magisterské studium. Bližší informace o studijních programech mohou získat zájemci 24. ledna v rámci dne otevřených dveří přímo na fakultě.

Silvie Kleková, Moravskoslezský deník, 16.1.2002

Ohodnoťte tento článek!