Porodnice musejí tajit informace také otcům

Pro budoucí otce, kteří čekají na narození potomka a z různých důvodů se nemohou osobné zúčastnit porodu, je v poslední době velmi těžké informovat se o stavu manželky a dítěte. Kdyby jim například některá sestřička po telefonu prozradila jen to, že se dítě narodilo a je zdravé, poruší tím zákon o ochraně osobních údajů…

Ostrava – – nemůže totiž vědět, že na druhém konci telefonu je skutečně otec. Proto má personál některých nemocnic výslovný příkaz žádné informace o pacientech telefonicky neposkytovat.

Potvrdili to zástupci největších ostravských nemocnic s tím, že s podobnými nejasnostmi hraničícími až s absurditou se lékaři a sestry potýkají od konce minulého roku, kdy nabyl účinnosti zákon o ochraně osobních údajů.

Podle nově legislativy mohou nemocnice informovat o zdravotním stavu pacientů pouze s jejich písemným souhlasem. Nemocnice ale dodnes hledají způsob, jak se s novou legislativou vyrovnat. Například v Městské nemocnici Ostrava připravují speciální formuláře, na které každý pacient před hospitalizací napíše jména a adresy osob, které mohou, či naopak nesměji být informovány o jeho stavu. Ve Fakultní nemocnici Ostrava-Poruba také připravuji nově metodické pokyny. “ V každém případě i my poskytujeme informace jen těm lidem, které pacient uvede při příjmu, a to výhradně při osobní návštěvě,“ řekla vedoucí odboru pro styk s veřejností Blanka Svobodníková.

Do velkých problémů se ale

lékaři dostávají v případě vážnějších úrazů, kdy jsou pacienti v bezvědomí a nejsou schopni písemný souhlas dát. „U poúrazových stavů je nutné vyčkat, až je pacient způsobilý k tomu, aby písemně vyjádřil souhlas k prolomení povinně mlčenlivosti. Bez toho lze sdělit jen všeobecně informace,“ uvedl vedoucí personálně právního odboru městské nemocnice Ivo Kasperčík. Mluvčí nemocnice Marie Dlabalová dodala, že bez souhlasu pacienta dokonce není možně uvádět ani jeho jméno na vývěsku před nemocničním pokojem, což může zkomplikovat hledání pacienta při jeho první návštěvě.

Úřad pro ochranu osobních údajů považuje postup ostravských nemocnic, které nedávají informace telefonicky, za správný. „Proti takovému postupu nelze nic namítat. Telefonické dotazy jsou velmi zranitelné a je pochopitelné, že nemocnice se chtějí svým postupem vyhnout možným problémům,“ uvedla mluvčí úřadu Hana Štěpánková.

Zavedení speciálních dotazníků, které připravuje městská nemocnice, by mohl být podle ní docela dobrý model i pro jiná zdravotnická zařízení. Upozornila ale, že nemocnice by v dotaznících měly požadovat jen nezbytně nutné údaje, jako je jméno a adresa.

ALEŠ HONUS, Moravskoslezský den, 31.8.2001

Ohodnoťte tento článek!