Poruchy výživy

obezita

Poruchy výživy jsou v dnešní západní společnosti jeden z nejčastějších problémů. Na prvním místě stojí obezita, kterou trpí velké množství populace a která sebou nese zvýšené riziko vzniku některých vážných onemocnění. V rozvojových zemích a zemích třetího světa je s výživou problém opačný, zde lidé trpí ponejvíce podvýživou.

Za zveřejnění materiálu na Zdraví.Euro.cz získává autorka v rámci vzdělávání nelékařských pracovníků kreditní body. Více informací najdete ZDE.

Každý člověk je individualita, a to platí i ve směru tělesné konstituce. Všichni máme svojí ideální váhu, při které v těle probíhá vše tak, jak má, bez vážnějšího přetěžování organismu. Tento stav je podmíněn (mimo jiné) množstvím a složením přijímané potravy.

Pokud dojde k tomu, že je příjem dlouhodobě narušen ve smyslu plus nebo mínus, dochází v těle k nadbytku nebo naopak nedostatku některých látek které mohou být pro správné fungování těla nezbytné, v druhém případě zatěžující.

Obezita

Patří k nejčastějším poruchám výživy. Spočívá v nadměrném hromadění tuků v těle. U nás postihuje asi 30% mužů a 50% žen.

Rozlišujeme dva typy obezity. Abdominální je mužský typ. Tuk se ukládá do břišní oblasti a rychleji se uvolňuje. Druhý typ je gynoidní, neboli ženský, kdy se tuk ukládá do oblasti stehen a prsů a uvolňuje se pomaleji. Slouží jako zásoby pro období těhotenství.

Mužský typ obezity zvyšuje riziko aterosklerózy. U žen po klimakteriu dochází také k nahromadění tuku abdominálně a tím se zvyšuje riziko vzniku onemocnění srdce a cév. Dále je rizikovým faktorem vzniku hypertenze, cévních onemocnění mozku, onemocnění diabetes mellitus II. typu, žlučových kamenů a dny.

Zhoršuje i kloubní potíže, zatěžuje páteř, kyčelní a kolenní klouby, přispívá ke tvorbě křečových žil, působí i hormonální poruchy, ztěžuje porod. Často vede k depresivním stavům spojeným s neukojitelným hladem a touhou po sladkostech. Také zhoršuje odvod tepla z organismu. Snižuje jeho odolnost a zvyšuje riziko vzniku některých nádorů. Obézní lidé často trpí bolestmi zad a je u nich větší možnost vzniku komplikací při anesteziích a chirurgických operacích.

Je-li člověk postižen aterosklerózou, usnadní mu zdravá výživa její léčení. Je totiž prokázáno , že cholesterol uložený ve stěně cév se při správné životosprávě a léčbě pomalu uvolňuje a kervní průtok se zlepšuje.

Důraz na přiměřenou tělesnou hmotnost není pouze kosmetickou záležitostí. Pojem ideální hmotnost odpovídá hmotnosti člověka s nejvyšší pravděpodobností vysokého věku. Přiměřenou hmotnost určujeme pomocí Brockova indexu a Body Mass Indexu.

Mentální anorexie

Je psychogenní porucha postoje k jídlu, která se vyznačuje chorobným nechutenstvím. Postihuje zejména mladistvé a mladé dospělé ženy, ale není vyloučeno, že mohou být postiženi i muži.

Manifestuje se mezi 13. až 25. rokem a má dva vrcholy kolem 14. a 18. roku života. V jejím důsledku dochází k dlouhodobé tělesné invaliditě a nezřídka končí smrtelně.

Anorexia nervosa je charakterizována těmito příznaky:

 Značný pokles tělesné hmotnosti, kdy strach z přítomné nebo hrozící obezity nemá racionální důvod. Řada pacientek dosáhne hmotnosti pod 25 kg.

 Je snížen příjem tuků v potravě. Průměrné množství přijímané energie je 1000 kcal denně, u mnohých i pod 600 kcal denně. Často se setkáváme s vyvolaným zvracením, zneužíváním projímadel nebo diuretik. Důsledky jsou hypokalémie a alkalóza.

 Dochází ke ztrátě nebo poklesu libida. Také nastává amenorea primární nebo sekundární, trvající déle než tři měsíce.

 Objevuje se zácpa, bradykardie, hypotenze, sklon k hypertermii, zvýšené ochlupení.

 Řada pacientek jsou inteligentní, vysoce společenské ženy. Mnohé vykazují hyperaktivitu. Mívají porušené meziosobnostní vztahy. Často jsou bojácné, nervózní, plaché, s malým sebevědomím.

Léčba je zdlouhavá a obtížná, často s minimálním výsledkem. Úspěchu lze docílit jen tehdy, uvědomí-li si pacient podstatu choroby.

Indikace pro ústavní léčbu:

1. Ztráta více než 25% původní hmotnosti. V tomto případě bývá ohrožen život a je nutné zavést léčebnou výživu a intenzivní psychiatrickou léčbu.

2. Těžké poruchy rovnováhy elektrolytů, zejména hypokalémie a alkalóza.

3. Rodinné napětí, vyžadující odloučení pacienta od tohoto prostředí.

4. Deprese s rizikem suicida.

5. Neschopnost nebo nedostatek vůle k ambulantní léčbě.

Mentální bulimie

Ve 40-60 % nastává po mentální anorexii. Také se jedná o psychogenní poruchu přístupu k jídlu. Nejčastěji jsou postiženy ženy ve věku 16-22 let, s normální nebo nadnormální hmotností. Často nemívají pocit choroby a proto nepřicházejí na lékařská vyšetření.

Z toho důvodu není onemocnění zjišťováno často. Bulimií trpí často ženy, které mají obavu z obezity a sledují svoji hmotnost. Nedaří se jim ale přísně kontrolovat energetický příjem jako u nemocných a anorexií. Prožívají období, kdy je příjem excesivní s následujícím uměle navozeným zvracením, hladověním a s použitím laxancií nebo diuretik.

Pacientky jsou často impulsivní, nekontrolovatelné. Mají potíže s vyjádřením negativních pocitů, jako je zlost, frustrace a strach.

Diagnostická kriteria:

1. Opakované eppizody příjmu značného množství potravy běhěm krátkého období.

2. Chybějící kontrola jídelního chování v průběhu těchto atak.

3. Pravidelně vyvolávané zvracení nebo použití laxancií, diuretik, popřípadě hladovka či intenzivní fyzický výkon.

4. Průměrně nejméně dva ataky zvýšeného příjmu potravin týdně během uplynulých tří měsíců.

5. Nadměrná pozornost vůči vlastní tělesné formě a hmotnosti.

V důsledku laxantiv a diuretik se může jako komplikace vyvinout hypokalémie. Při opakovaném zvracení způsobuje žaludeční šťáva záněty jícnu a eroze zubní skloviny.V extrémních případech může akutní dilatace žaludku vést až k ruptuře.

Pro léčbu je nutná změna pacientova postoje k jídlu. Regulací jídelních zvyklostí lze často docílit zlepšení stavu. Doporučujeme i psychoterapii, která má za úkol pomoci přiměřeně reagovat na negativní pocity. Vhodné je stanovit alternativní způsoby fyzické aktivity, pro období, kdy pacient pociťuje riziko, že ztratí kontrolu nad svojí hmotností.

Pro mentální anorexii a mentální bulimii je společná nespokojenost s vlastním tělem. Dívky mají nevhodné myšlenky týkající se jídla, tělesné váhy a tělesných tvarů. Typické jsou nevhodné návyky. Jsou pokusem řešit problém strachu a nejistoty prostřednictvím zvládnutí sebekontroly namířené na tělesnou váhu a tvary.

K léčbě je nutná snaha změnit svůj postoj k sobě a svému tělu, vzdát se diet a hladovek. Stejně tak je třeba změnit nesprávné postoje a názory. Je nutné učit se rozpoznávat a dodržovat přiměřenou míru věci, nejen v příjmu potravy, ale i v běžném životě. U některých pacientek je nezbytná hospitalizace ve specializovaných zařízeních.

Ohodnoťte tento článek!