Poslanci chtějí pomoci řešit spor o přínos protonové léčby

Sněmovní zdravotní výbor se včera pokusil stát mediátorem sporu o prospěšnost protonu při léčbě rakoviny a o finanční efektivitu pro zdravotní pojišťovny. Podle analýzy brněnské Masarykovy univerzity jsou důkazy o klinické účinnosti protonové léčby jen u vzácných diagnóz, které se vyskytnou zhruba u tří desítek pacientů v ČR ročně.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) by podle smlouvy o smlouvě budoucí měla po dobu 15 let posílat do centra 1600 pacientů ročně a uhradit za ně každý rok miliardu. VZP platnost dokumentu odmítá.

Léčbu v pražském protonovém centru podstoupilo podle vedoucího lékaře Jiřího Kubeše loni 150 pacientů. „Za rok provozu centra jsme zjistili mimořádně dobrou toleranci pacientů na léčbu. Odhadujeme, že tři až čtyři procenta pacientů jsou vhodná k ozáření protonem,“ uvedl. Vyhodnocení nemůže podle brněnské analýzy ale vycházet jen z dílčí krátkodobé zkušenosti získané na omezeném vzorku pacientů, byť byla sebelepší.

Ze sedmi pojišťoven má smlouvu s pražským centrem jen Vojenská zdravotní pojišťovna. Ostatní hradí léčbu jednotlivým pacientům, pokud to doporučí tým některého z 13 komplexních onkologických center. VZP tak podle mluvčího Oldřicha Tichého schválila léčbu protony už 30 pacientům, z nich 14 v Praze a 14 v Mnichově. U dvou zatím není o místě léčby rozhodnuto.

Pojišťovny i lékaři trvají na předložení studií, které by prospěšnost léčby doložily. Kubeš připustil, že klinické studie nejsou, existují ale studie fyzikální, které dokazují, že proton funguje.

VZP ani zaměstnanecké pojišťovny nejsou podle dnešního prohlášení před poslanci proti protonu, chtějí, aby léčbu dostali všichni pacienti, kteří z ní mohou mít užitek, ale na základě jasných dat. Dohody musí podle nich být dosaženo s ohledem na omezené rozpočty pojišťoven.

Podle mluvčího centra Vladimíra Šulce je mýtus, že léčba protony je drahá. „Naši pacienti se pohybují kolem 500 000 korun,“ zdůraznil s tím, že cena z původních více než 700.000 korun klesla. Zhruba 500 000 korun platí české pojišťovny za léčení také v mnichovském centru.

Podle Šulce je dohoda s VZP pod vedením současného ředitele nemožná. Připomněl, že v těchto dnech se zcela mění složení správní rady VZP a Šulc věří, že s radou v novém složení najdou společné řešení v zájmu nemocných. Analýzu brněnských vědců Šulc zpochybnil, byla podle něj vypracována na objednávku VZP. Její výsledky považuje centrum za „výsměch skutečným světovým odborníkům a také zastrašování pacientů, kteří už léčbou prošli“.

Podle analýzy jsou důkazy o účinnosti a bezpečnosti protonové terapie jen u očních melanomů, nádorů centrálního nervového systému u dětí a specifického typu kostního nádoru, chordomu.

Ohodnoťte tento článek!