Poslanci schválili dědění praxí a další změny

Ministr prosadil v poslanecké sněmovně další změny ve zdravotnickém systému. Mezi nimi změny dohodovacích řízení nebo možnost prodeje a dědění praxí. Poslanci ve třetím čtení schválili novelu několika zdravotnických zákonů (sněmovní tisk 1045) včetně poslaneckých pozměňovacích návrhů…

které prosazoval prezident České lékařské komory Milan Kubek a ministr zdravotnictví David Rath.

Podle poslanců má mít každý současný poskytovatel zdravotní péče s kapacitním číslem menším než deset (tj. zhruba 10 pracovníků na plný úvazek) automaticky prodlouženou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, a to na dobu neurčitou s možností výpovědi z vyjmenovaných důvodů, s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Schválené pozměňovací návrhy poslanců najdete v rubrice Dokumenty na Zdraví.Euro.cz

V dohodovacích řízeních má napříště lékařské poskytovatele zdravotní péče zastupovat pouze Česká lékařská komora, která musí „brát v úvahu“ stanoviska občanských sdružení zastupujících jednotlivé skupiny soukromých lékařů. Za nemocnice se mají dohodovacích řízení účastnit jejich občanská sdružení.

V dohodovacím řízení hodnotě bodu mají kromě pojišťoven a poskytovatelů být zastoupeny také odbory. V dohodovacím řízení o seznamu výkonů navíc pacientská sdružení a odborná společnost. Podle navrhované novely má ministerstvo jasnější kompetence v případě nedohody.

Výběrová řízení mají být podle poslanců napříště pro zdravotní pojišťovny závazná. Při prodeji, dědění či darování lékařské praxe má přecházet na nového majitele i smlouva s pojišťovnou bez konání nového výběrového řízení.

Podle novely má také ČLK vydávat lékařům odbornou nebo specializovanou způsobilost. Tyto poslanci schválené úpravy zákonů posoudí ještě senát.

(ada), www.Zdravi.Euro.cz

Více o tomto i dalších projednávaných návrzích zákonů najdete ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz č. 12, které vychází 24.3.2006.

Ohodnoťte tento článek!