Poslední hřebíček do rakve českého zdravotnictví

Milan Kubek

„Vláda plánuje skutečně drastický pokles, přičemž největší facku dává kvalifikovaným lékařům s mnohaletou praxí. Například takovému primáři s třicetiletou praxí se má tarifní plat snížit z 33 240 Kč na pouhých 19 220 Kč, tedy o více než 14 tisíc korun měsíčně, nebo chceteli, o 42 procent,“ říká Milan Kubek.

PREZIDENT ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY MILAN KUBEK:

Jedním z úsporných opatření vlády je plán na snížení platů zaměstnanců veřejného sektoru o deset procent. Lékařská komora s tímto plánem nesouhlasí. Proč?

Tak především těch deset procent je lež. Pro zdravotníky vláda přichystala snížení tarifních platů o 14-42 procent. Jde o poslední hřebíček do rakve českého zdravotnictví.

Nejsou to příliš silná slova?

Ne. Návrh je ekonomicky nesmyslný sám o sobě. Pokles platů zaměstnanců veřejného sektoru o desítky miliard korun sníží koupěschopnost obyvatel a v důsledku snížení jejich spotřeby prohloubí ekonomickou krizi. Pokles výběru pojistného na zdravotní a sociální pojištění způsobí kolaps důchodového systému, který je již nyní v hlubokém deficitu, a rozvrácení veřejného zdravotního pojištění.

Proč jste neprotestovali v rámci připomínkového řízení?

Lékařská komora nedostala možnost připomínkovat zákon, který drasticky zhoršuje profesní podmínky tisíců jejích členů. Ministr Drábek v rozporu s politickou korektností nakonec předkládá do vlády úplně jiný návrh, který nejvíce postihuje právě zdravotníky. Ti mají přijít o svoji speciální tarifní tabulku, kterou pro ně před léty vyjednal Lékařský odborový klub.

Jak konkrétně se mají platy lékařů snížit?

Vláda plánuje skutečně drastický pokles, přičemž největší facku dává kvalifikovaným lékařům s mnohaletou praxí. Například takovému primáři s třicetiletou praxí se má tarifní plat snížit z 33 240 Kč na pouhých 19 220 Kč, tedy o více než 14 tisíc korun měsíčně, nebo chceteli, o 42 procent. Má to být zřejmě trest za léta poctivé práce pro blaho pacientů za mizerný plat a ve špatných pracovních podmínkách.

Mladým lékařům se však mají platy zvýšit, nebo ne?

Ani to ne. Lékař čerstvě po promoci přijde měsíčně o 2690 Kč, tedy o 14 procent platu, a perspektivního odborníka ve věku mezi 30 a 35 lety s atestací připraví vláda o 5270 Kč, tedy o 23 procenta platu. Opravdu lákavé vyhlídky.

Pokles tarifních platů má však být kompenzován nárůstech osobního hodnocení.

Takovým pohádkám nikdo neuvěří. Vždyť sám ministr Drábek návrh zdůvodňuje tím, že díky poklesu příjmu zdravotníků dojde k úsporám ve výši 6,4mld. Kč z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pokud by nám chtěli platy zachovat, nemohli by přece počítat s mnohamiliardovými úsporami na náš úkor.

Zdravotním pojišťovnám ale chybí peníze, šetřit je tedy nutné.

Máte pravdu, pojišťovnám bude příští rok chybět deset miliard korun. Tento propad však zavinila vláda tím, že navzdory našemu naléhání nezvýšila státní platbu pojistného za děti, důchodce a nezaměstnané. Pokud bude stát za každého z těchto 60 procent obyvatel platit měsíčně pouhých 723 Kč, zatím co ze mzdy průměrného zaměstnance mají pojišťovny 2770 Kč, pak prostě peníze chybět musí.

Komora jednala s ministrem Hegerem. Jak on se k tomuto návrhu staví?

Pan ministr nás sice ujišťoval, že se mu to nelíbí, ale to nám není nic platné. Je smutné, že se ani nepokusil hájit zájmy svěřeného resortu proti experimentům svého stranického šéfa Kalouska, který má patrně připravený nějaký nouzový plán, jak po odchodu tisíců lékařů do zahraničí převezmou od ledna péči o pacienty mastičkáři a babky kořenářky.

Není to z vaší strany jen zbytečné strašení pacientů?

Bohužel ne. Nemocnice v současnosti marně shání více než 700 lékařů, řada jejich oddělení je personálně zdevastována a Česká lékařská komora již ani dnes nemůže garantovat občanům, že budou vždy a všude ošetřováni dostatečným množstvím patřičně kvalifikovaných lékařů. A za prvních osm měsíců letošního roku si požádalo o dokumenty nezbytné pro odchod do zahraničí 377 lékařů, což je více než za celý loňský rok. Schválení návrhu ministra práce a sociálních věcí nepochybně vyžene do emigrace další tisíce kvalifikovaných lékařů.

Jak tedy zabránit hromadnému odchodu lékařů z nemocnic?

Požadujeme samostatnou mzdovou normu pro odměňování lékařů tak, aby v závislosti na stupni kvalifikace plat začínajícího lékaře byl 1,5 násobkem a kvalifikovaného lékaře 3 násobkem průměrné mzdy. Vše za základní pracovní dobu, tedy nikoliv za stovky přesčasových hodin. Požadované relace k průměrné mzdě jsou v civilizovaných zemích standardní.

Poslední hřebíček do rakve českého zdravotnictví
Ohodnoťte tento článek!