Postupy při vydávání lékařských posudků budou jednodušší

Postupy při vydávání lékařských posudků budou jednodušší. Platnost posudků o zdravotní způsobilosti dítěte se prodlouží z jednoho na dva roky.

Novelu o specifických zdravotních službách, jež to předpokládá a která částečně vychází z unijních předpisů, včera podepsal prezident Miloš Zeman. O jejím podpisu informoval Hrad. Předloha rovněž umožní ve zvlášť odůvodněných případech provést kastraci u pacienta, který nespáchal násilný sexuálně motivovaný trestný čin. Hranice věku pacienta, u něhož bude možné za zákonem stanovených podmínek provést kastraci, se sníží z 25 na 21 let.

Poskytovatelé zdravotních služeb budou muset hlásit policii pacienty, kteří se vyhýbají ochrannému léčení. Policie je tak bude moci rychleji zajistit. Nyní mají zařízení povinnost informovat soudy, které až následně rozhodují o dalším postupu.

V posudkovém lékařství zavede vládní předloha možnost vzdání se práva na přezkoumání posudku. Poskytne také možnost využívat pracovně-lékařské služby prostřednictvím jiného smluvního poskytovatele. Praktičtí lékaři, kteří posuzují zdravotní způsobilost zaměstnanců, nebudou muset povinně vykonávat dohled a poskytovat poradenství.

Sněmovna ve vládní novele prodloužila v návaznosti na zdravotní prohlídky z jednoho na dva roky platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte, který je potřebný například pro školy v přírodě, letní tábory nebo lyžařské výcviky. V souvislosti s léčbou neplodnosti upravila možnost transplantace dělohy od žijící dárkyně, a to i mezi příbuznými ženami.

Předloha bude účinná od čtvrtého měsíce po jejím zveřejnění ve sbírce.

Ohodnoťte tento článek!