Potřebovali bychom 12 miliónů, říká ředitelka hygienické stanice

„V celém objektu byla zavedena regulace topného systému a rekonstruován ohřev teplé vody, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Na druhou etapu rekonstrukce bychom potřebovali zhruba dvanáct miliónů korun,“ říká ředitelka krajské hygienické stanice v Karlových Varech Jitka Landová…

V těchto dnech se krajská hygiena stěhovala do nových prostor v někdejší nemocnici Eliška. Jak vše probíhalo?

Už druhý týden zde pracujeme a zabydlujeme se. Obsadili jsme jedno a půl patra bývalé nemocnice Eliška, kam se přemístila celá krajská hygienická stanice. Do zbytku objektu chceme přestěhovat rovněž zdravotnický ústav se vší administrativou, laboratořemi a ordinacemi, a to nejpozději do roku 2006, kdy nám ve stávajících prostorách v Bezručově ulici končí platnost nájemních smluv s výhodným nájemným.

Jak to bude s dalším stěhováním?

Letos bychom rádi zvládli alespoň část, i když ideálním řešením by bylo dokončit stěhování celé. Záležet ale bude v tomto případě především na objemu finančních prostředků, které na to získáme od státu. Je třeba totiž provést další poměrně složité stavební úpravy. Hygienické laboratoře, které sem chceme přemístit, mají totiž svá specifika, například proto, aby mohly získat potřebné akreditace ke své činnosti.

Kolik stály dosavadní úpravy prostor v bývalé nemocnici Eliška?

Od státu jsme na to dostali pět a půl miliónu korun a to nám zhruba na všechny práce stačilo.

Co jste všechno za ty peníze nechali v objektu zrekonstruovat?

V celém objektu byla zavedena regulace topného systému a rekonstruován ohřev teplé vody, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Rekonstrukce se rovněž dočkala střecha, kterou u ústí vzduchotechniky z bývalých operačních sálů zatékalo.

Jakou částku byste ještě potřebovali na dokončení všech rekonstrukčních prací?

Bez započtení nákladů na novou kotelnu a zateplení objektu bychom potřebovali na druhou etapu na příští rok zhruba dvanáct miliónů korun.

Co stěhování hygieny znamená pro běžného občana?

Očkování zůstává například v Bezručově ulici, ale i to se bude v průběhu dvou let stěhovat sem do Závodní ulice v areálu hejtmanství. Na rozdíl od dosavadního sídla lze tady lépe parkovat a také na cyklus autobusů městské hromadné dopravy, které sem zajíždějí, si lze zvyknout.

Rudolf Voleman, Právo

Ohodnoťte tento článek!