Povinné členství v komorách zachováno!

Po bouřlivé debatě dnes schválila sněmovna vládní návrh transplantačního zákona včetně většiny pozměňovacích návrhů poslanců. Nejvášnivější diskuse se ovšem týkala otázky, zda zachovat či zrušit povinné členství v profesních komorách…

Poslanecký klub ODS se takřka jednomyslně postavil za návrh Marka Bendy, jímž by došlo ke zrušení povinného členství. Milan Carnoch (ODS) označil reakce prezidenta ČLK Davida Ratha za hysterické a vyjádřil názor, že členství v komorách má být otázkou cti, nikoliv povinnosti. Paradoxně jiný poslanec za ODS Jiří Payne prohlásil, že nelze zrušit členství v komorách tímto unáhleným způsobem. Podle něho by bylo vhodnější přepracovat celý zákon o lékařské samosprávě. Dále uvedl, že dílčí rozhodnutí M. Bendy by pouze zvýšilo nynější zmatek ve zdravotnictví. V důsledcích by o zdravotnictví rozhodovala pouze státní správa bez ohledu na názor většiny lékařů.

Diskuse ve sněmovně zašla tak daleko, že mnozí poslanci se obávali, že transplantační zákon nakonec nebude vůbec projednán. Po několikerém hlasování, kdy se rozhodovalo, zda se navržený zákon vrátí zpět do výborů či se jednání o něm přeruší, nakonec většina členů sněmovny oddělila problematiku členství v komorách a rozhodla se urychleně schválit transplantační matérii. Zvláštní hlasování k otázce komor dopadlo ve prospěch zachování povinného členství. Nyní se normou bude zabývat ještě senát.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!