Povinné úrazové pojištění by měla provozovat státní instituce

Ministerstvo práce hodlá zavést nový systém povinného úrazového pojištění, který by byl neziskovou veřejnou službou nepodléhající komerci. „Mělo by být spravováno na principu neziskovosti, stejně jako například nemocenské pojištění nebo důchodový systém. Správcem pojištění by byla Česká správa sociálního pojištění…

“ upřesnil náměstek ministra práce a sociálních věcí Jiří Hofman.

Uvedl, že režijní náklady by se tak snížily z půl miliardy na 200 až 260 miliónů korun.

„Navíc toto pojištění by mělo financovat i systém prevence pracovních úrazů a pracovní rehabilitaci, což se dnes neděje. Mělo by zároveň motivovat zaměstnavatele k bezpečné práci, neboť by byli odměňováni za nízký výskyt úrazů a nemocí z povolání snížením pojistného. Naopak za vysoký výskyt pracovních úrazů a nemocí z povolání by byli sankcionováni,“ dodal.

Svaz průmyslu je proti

Záměry ministerstva však narážejí na odpor zaměstnavatelů, kteří jsou plátci pojistného, sdružených ve Svazu průmyslu a dopravy. Podle jeho generálního ředitele Zdeňka Lišky současná představa ministerstva nezajišťuje funkčnost systému. Proto chce o celé záležitosti jednat s ministrem práce a sociálních věcí Zdeňkem Škromachem, kterého již na své stanovisko prý upozornil.

„Nejsem přesvědčen o funkčnosti navrhovaného systému. Výhrad máme celou řadu, mimo jiné například navrhovaný systém vůbec neřeší otázku prevence,“ řekl Liška s tím, že pro něj není důležité, kdo bude pojištění provozovat, ale zda bude fungovat.

„Od začátku jsme proti tomuto návrhu. Od roku 1993, kdy nastartoval prozatímní systém, jsme přišli s řadou návrhů na změnu, ale nebyly vyslyšeny. Nyní je záměr postaven na tom, že pojištění bude provozovat Česká správa sociálního zabezpečení, ale bez ohledu na funkčnost systému. My raději přivítáme systém dražší, ale funkční,“ uvedl Liška.

Záměr kritizuje i Kooperativa. „Bude-li zrušeno současné zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a nahrazeno jakýmsi sociálním úrazovým pojištěním, půjde o zásadní změnu systému, v němž by náhrada škody byla nahrazena dávkovým schématem. Návrh MPSV však takovou změnu nepředstavuje. MPSV se nepodařilo vytvořit nový systém, ale jakousi kombinaci, která kolísá mezi pojištěním odpovědnosti a sociálním pojištěním. V tom spatřujeme největší nebezpečí prosazované změny,“ řekl Právu mluvčí Kooperativy Marek Vích.

Podle něj vznikají obavy, že se princip financování stane značně nepřehledným, neboť se zkumulují různé systémy pod jednu střechu. „Inkasované pojistné se stane ihned příjmem státního rozpočtu,“ dodal.

Kooperativa: Udělejme to jako povinné ručení

Kooperativa by uvítala komerční model, podobně jako například u povinného ručení. „Konkurenční prostředí je zárukou individualizace vztahu mezi pojišťovnou a pojištěným subjektem, což umožňuje individuální ocenění rizika a uplatnění systému slev a přirážek,“ prohlásil Vích.

Zdůraznil také, že pojišťovny jsou zvyklé odškodňovat pojistné události z odpovědnostního pojištění a jsou na to tudíž vybaveny jak materiálně, tak personálně. „Provozování tohoto pojištění na komerční bázi není v rozporu s praxí EU,“ uzavřel.

Právo, 14.1. 2004

Ohodnoťte tento článek!