Povinnost být členem komory rozděluje lékaře

Titulní obrázek

Povinné členství v lékařské, stomatologické a lékárnické komoře ano, či ne? Odpověď na tuto otázku rozděluje lékařský stav. Jedni jsou pro, druzí proti. Většina si přeje zachovat povinné členství…

Spor se táhne už léta. Ale na obrátkách nabyl v lednu, kdy poslanec ODS lékař Jozef Kochan připravil novelu zákona o komorách, podle něhož by bylo členství nepovinné.

„Pokud členství bude nepovinné, komoře to vrátí důstojnost, čest i hrdost lékařského stavu,“ řekl Právu Jozef Kochan.

Domnívá se, že povinné členství je protiústavní, přestože je v zákoně zakotveno. „Zákon je starý šestnáct let. Neumožňuje člověku svobodně se rozhodnout. A tuto svobodu mu zaručuje Listina základních práv a svobod, která je součástí našeho právního řádu a je mu nadřazená,“ říká Kochan.

Prezidenti komor jsou proti Kochanovi

Prezidenti lékařské, stomatologické a lékárnické komory, ač si v mnoha případech nerozumějí, jsou vzácně zajedno: členství v komorách by mělo zůstat povinné. Jsou tedy proti návrhu poslance Kochana.

„Pouze lékařská komora může řešit neodborné a neetické jednání lékaře, které není trestným činem. Když se to zruší, pak by takové jednání bylo nepostižitelné,“ říká prezident ČLK Milan Kubek.

„Lékárníci trvají na povinném členství,“ vysvětluje prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba. Dodává, že pokud by členství povinné nebylo, chtějí lékárníci vědět, jak stát zajistí funkce, které plní jejich samospráva.

Také on zdůrazňuje etiku výkonu povolání. „Pokud by část členů odešla, nebude mít komora peníze na to, aby tyto úkoly plnila, a musel by na ně přispět stát.“ Povinné členství podporuje i prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek.

„Nedovedu si představit žádné jiné řešení než povinné. Je to i názor naprosté většiny našich členů. Role profesních komor je nenahraditelná.“

Julínek by povinné členství zrušil

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) se netají tím, že je proti povinnému členství v lékařské, stomatologické i lékárnické komoře.

„V tomto stojím ideově jinde než prezidenti komor,“ prohlásil. Nebude nyní prosazovat nepovinné členství, protože „to není na pořadu dne. Máme důležitější věci k řešení ve zdravotnictví“. Chce ale nastolit diskusi o kompetenci komor.

Kubek upozorňuje, že v ČR je dvanáct profesních komor. Všechny mají povinné členství. Jsou to např. advokáti, notáři, exekutoři, veterinární lékaři apod. „Když zrušit povinné členství, tak u všech, nebo u nikoho,“ soudí Kubek.

Poslanec Kochan si ale myslí něco jiného. „Dávám návrh na zrušení povinného členství jen u lékařských komor. U ostatních, např. advokátů, může zůstat, i když vím, že to není systémové řešení.“ Návrh novely zákona, kterou předložil, mají poslanci projednat asi na konci pololetí.

*

Kdy postih

Dojde-li k závažnému odbornému pochybení lékaře, ale nelze prokázat příčinnou souvislost s úmrtím či poškozením zdraví pacienta, nelze lékaře trestně stíhat. Podle nového Zákoníku práce nelze lékaře-zaměstnance ani nijak pokutovat a výpověď z pracovního poměru často končí soudní prohrou zaměstnavatelů. Jediným orgánem, který může hrubou odbornou chybu postihnout, je lékařská komora.


Arogantní neetické chování lékaře, ať již zaměstnance či soukromého, k pacientovi, nelze nijak postihnout jinak než jako porušení etického kodexu ČLK. Vyhláška o vyřizování stížností, podnětů a oznámení byla zrušena bez náhrady. Jediný orgán, který je povinen podle platné legislativy takový případ řešit, je Česká lékařská komora.

**Právo

Povinnost být členem komory rozděluje lékaře
Ohodnoťte tento článek!