Přejít na obsah

Povinnost být členem komory rozděluje lékaře

zpět
12.2.2007

Povinné členství v lékařské, stomatologické a lékárnické komoře ano, či ne? Odpověď na tuto otázku rozděluje lékařský stav. Jedni jsou pro, druzí proti. Většina si přeje zachovat povinné členství...

Spor se táhne už léta. Ale na obrátkách nabyl v lednu, kdy poslanec ODS lékař Jozef Kochan připravil novelu zákona o komorách, podle něhož by bylo členství nepovinné.

„Pokud členství bude nepovinné, komoře to vrátí důstojnost, čest i hrdost lékařského stavu,“ řekl Právu Jozef Kochan.

Domnívá se, že povinné členství je protiústavní, přestože je v zákoně zakotveno. „Zákon je starý šestnáct let. Neumožňuje člověku svobodně se rozhodnout. A tuto svobodu mu zaručuje Listina základních práv a svobod, která je součástí našeho právního řádu a je mu nadřazená,“ říká Kochan.

Prezidenti komor jsou proti Kochanovi

Prezidenti lékařské, stomatologické a lékárnické komory, ač si v mnoha případech nerozumějí, jsou vzácně zajedno: členství v komorách by mělo zůstat povinné. Jsou tedy proti návrhu poslance Kochana.

„Pouze lékařská komora může řešit neodborné a neetické jednání lékaře, které není trestným činem. Když se to zruší, pak by takové jednání bylo nepostižitelné,“ říká prezident ČLK Milan Kubek.

„Lékárníci trvají na povinném členství,“ vysvětluje prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba. Dodává, že pokud by členství povinné nebylo, chtějí lékárníci vědět, jak stát zajistí funkce, které plní jejich samospráva.

Také on zdůrazňuje etiku výkonu povolání. „Pokud by část členů odešla, nebude mít komora peníze na to, aby tyto úkoly plnila, a musel by na ně přispět stát.“ Povinné členství podporuje i prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek.

„Nedovedu si představit žádné jiné řešení než povinné. Je to i názor naprosté většiny našich členů. Role profesních komor je nenahraditelná.“

Julínek by povinné členství zrušil

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) se netají tím, že je proti povinnému členství v lékařské, stomatologické i lékárnické komoře.

„V tomto stojím ideově jinde než prezidenti komor,“ prohlásil. Nebude nyní prosazovat nepovinné členství, protože „to není na pořadu dne. Máme důležitější věci k řešení ve zdravotnictví“. Chce ale nastolit diskusi o kompetenci komor.

Kubek upozorňuje, že v ČR je dvanáct profesních komor. Všechny mají povinné členství. Jsou to např. advokáti, notáři, exekutoři, veterinární lékaři apod. „Když zrušit povinné členství, tak u všech, nebo u nikoho,“ soudí Kubek.

Poslanec Kochan si ale myslí něco jiného. „Dávám návrh na zrušení povinného členství jen u lékařských komor. U ostatních, např. advokátů, může zůstat, i když vím, že to není systémové řešení.“ Návrh novely zákona, kterou předložil, mají poslanci projednat asi na konci pololetí.

*

Kdy postih

Dojde-li k závažnému odbornému pochybení lékaře, ale nelze prokázat příčinnou souvislost s úmrtím či poškozením zdraví pacienta, nelze lékaře trestně stíhat. Podle nového Zákoníku práce nelze lékaře-zaměstnance ani nijak pokutovat a výpověď z pracovního poměru často končí soudní prohrou zaměstnavatelů. Jediným orgánem, který může hrubou odbornou chybu postihnout, je lékařská komora.


Arogantní neetické chování lékaře, ať již zaměstnance či soukromého, k pacientovi, nelze nijak postihnout jinak než jako porušení etického kodexu ČLK. Vyhláška o vyřizování stížností, podnětů a oznámení byla zrušena bez náhrady. Jediný orgán, který je povinen podle platné legislativy takový případ řešit, je Česká lékařská komora.

**Právo


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

Právo

Komentovat článek: Povinnost být členem komory rozděluje lékaře

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Povinnost být členem komory rozděluje lékaře

Komentáře

dalších 5 komentářů
Jan Pavlů Mlžení  | 13. 02. 2007 00:10

Vážení kolegové uvědomujete si, že zatím co je Vaše pozornost nasměrovávána k půtkám o povinném či dobrovolném členství a rozptylována dalšími akcemi či "skandály", jsou opět za našimi zády touto vládou vpouštěna na naše území vojska cizí mocnosti?

Milan Šilhan Věc je potřeba lékařům vysvětlit  | 12. 02. 2007 21:04

Lékaře nerozděluje ani tak "názor" na povinné či nepovinné členství v ČLK, ale vztah k určité skupině lékařů, kteří dnes v povinné ČLK funkcionaří. Právě tito si ještě ani dnes neuvědomili, jak je urážlivé, když zcela protiprávně inzerují v Tempusu a lákají k vstupu lékařů do "ČLK o.s.", jinak zcela imaginární organizaci, financované i za peníze těch kteří to odmítají. Jen tato maličkost je ukázkou nesmyslnosti povinného členství, které generuje hrubou nekolegialitu. Málo pomůže, když poslanec Dr Josef Kochan uvádí, "že by nepovinné členství bylo jen pro ČLK, nebo zdravotnické komory". To by asi nešlo. Ovšem velmi početně silné nepovinné členství by jistě bylo "prubířským kamenem", jak lékaři komoru oceňují a zdali ji chtějí nebo ne. Tudíž nikoliv členství, ale vztah k dnešní situaci ČLK a k jejímu fungování. Náhlé Kubkovy sympatie k praktickým lékařům ničemu nezabrání. Zákonu nic nepřekáží v tom, aby přenesl pravomoci veřejné a státní správy na lékařské komory i na komoru lékárnickou bez povinného členství. Samozřejmě vyjma těch pasáží, které jsou dány v podmínkách povinného členství a které by se musely jinak upravit. Vylučování z komory není jediným trestem. Nevěřím, že by si lékaři "svou" komoru nezaplatili. Hlavně se však musí zbavit mylné představy, "že by to bez komory nefungovalo". Fungovalo by to, ale moderní demokracie přenesly činnosti, které nemusí vykonávat veřejná a státní správa na profesní společenství. Zákon učinil lékařské organizace partnery oficiálních styků s ministerstvem a pojišťovnami. Není pak rozhodující, zda ku příkladu "lékařský vzdělávací servis" poskytuje organizace s povinným či nepovinným členstvím, nebo organizace veřejné či státní správy, jak se to děje dosud. V každém případě bude muset být však komorový zákon jinak postaven, aby se nemohly hrubé rathovsko-kubkovské deformace znovu opakovat. Ministr Julínek má jistě dost práce s programy, které se mu nepodaří prosadit. Naopak, ve věci nepovinného členství v komorách, by měl mnohem větší možnost tuto zásadu demokratického shromažďovacího práva uvést do života.

Bianca Re:Povinné členství v lékařské, stomatologické a lékárnické komoře ano, či ne? Odpověď na tuto otáz  | 12. 02. 2007 12:14

Ja zase nechápu (nemohu rici, ze vubec:-)), proč by problém povinného členství v lékařské Komoře neměl být spojován s ostatními profesními komorami. Nepozoruji, ze by lékaři měli řešit lékárnickou a stomatologickou komoru. Proti tomu bych se ohradil, stejne důrazně, jako kdyby meli lékárnici ci stomatologove řešit ČLK. Proti takové manipulaci protestuji.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné