Požadavky poskytovatelů péče a znění úhradové vyhlášky 2016

stetoskop, zdravotnictví

Chystaná úhradová vyhláška pro rok 2016 rozdělí lékařům, nemocnicím a dalším poskytovatelům péče zhruba o 9,2 miliardy korun víc než letos, celkem 252,2 miliardy.

Rozdělení těchto peněz podle znění, jež dostane legislativní rada vlády (LRV), spolu s výběrem požadavků poskytovatelů a původní nabídky ministerstva zdravotnictví (MZ):

NEMOCNICE/akutní lůžková péče

* požadavek nemocnic: růst úhrad o 3,5 pct. (velké nemocnice), o 4 pct. (regionální nemocnice)

* původní návrh MZ: růst úhrad o 2,5 pct.

* výsledné znění pro LRV: růst úhrad o 3 pct., možnost úhrady nadprodukce, růst úhrad v centrech vysoce specializované péče, úhrada porodů a péče o novorozence bez limitu

NEMOCNICE/následná péče

* požadavek nemocnic: 1,065 paušálu roku 2014 + 100 nebo 1,115 paušálu roku 2014 nebo minimální paušál za jeden den hospitalizace

* původní návrh MZ: 1,055 paušálu roku 2014 + 100 nebo 1,115 paušálu roku 2014 nebo minimální paušál za jeden den hospitalizace

* výsledné znění pro LRV: 1,065 paušálu 2014 + 100 nebo 1,12 paušálu roku 2014 nebo minimální paušál ze je den den hospitalizace, zajistí všem minimálně 3 pct. nárůst úhrad oproti roku 2015

AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ

* požadavek poskytovatelů: plná kompenzace zrušených regulačních poplatků bez limitů, započítat do úhrad i pacienty s vykázaným tzv. minimálním kontaktem, při odůvodnění započítat do úhrad i nutnou práci navíc, přiměřené navýšení hodnoty bodu

* původní návrh MZ: koeficient navýšení proti referenčnímu roku 1,01, nezapočítávat do úhrad pacienty s vykázaným tzv. minimálním kontaktem, hodnota bodu jako v roce 2015, kompenzace zrušených poplatků limitovaná referenčním rokem

* výsledné znění pro LRV: koeficient navýšení proti referenčnímu roku 1,03 a úhrada mimořádně nákladných pacientů, započítávají se do úhrad i pacienti s tvz. minimálním kontaktem, hodnota bodu jako v roce 2015, kompenzace zrušených poplatků limitovaná referenčním rokem, léky a vyžádaná péče pro pacienty v ochranné léčbě bez regulací

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ

* požadavek poskytovatelů: plná kompenzace zrušených regulačních poplatků bez limitů, základní kapitace 52 korun a bonifikace za prevenci a screening, vypustit krácení kapitační platby, pokud lékař v posledních 36 měsících na více než 15 pct. pojištěnců nevykázal žádný zdravotní výkon, nepředepsal recept a nevyžádal si péči

* původní návrh MZ: kompenzace zrušených regulačních poplatků limitovaná referenčním rokem, základní kapitace 52 korun snížena za každou nesplněnou podmínku (otevírací doba, návštěvní služba, výkony prevence a screening) o 0,50 korun

* výsledné znění pro LRV: kapitace 52 korun navýšená o 0,50 korun ze preventivní prohlídku alespoň 20 pct. registrovaných pojištěnců příslušné pojišťovny ve věku 40 až 80 let, za deset služeb lékařské pohotovosti růst roční úhrady o 35.000 korun, ordinaci v místě, kde dosud chyběla, zaplatí pojišťovna o 30 pct větší celkovou úhradu

ZUBAŘI

* požadavek poskytovatelů: 2 pct. nárůst, změny některých výkonů a regulačních omezení,

* původní návrh MZ: 2 pct. nárůst rozložený do výkonů trhání zubů, anestezie a ošetření kazu

* výsledné znění pro LRV: navýšení i u dalších výkonů (komplexní vyšetření při registraci, ošetření kazu u dočasnéhu zubu a cílené vyšetření), celkový růst úhrad po tomto rozšíření odhadován na 3 procenta

Ohodnoťte tento článek!