Pozvání na sympozium: Etická dimenze péče

prof. Erwin Böhm

Erwin Böhm Institut ve spolupráci s Mladou frontou a. s., divizí Medical Services pořádají 11. 12. 2017 pod záštitou České asociace sester, Ministerstva práce a sociálních věcí a Hlavního města Prahy mezinárodní odborné sympozium s prof. Erwinem Böhmem na téma Etická dimenze péče.

V pondělí 11.12.2017 bude konference v 10.00 hodin zahájena ve velkém sále Magistrátu hlavního města Prahy ředitelkou EBIN ČR a SK PhDr. Evou Procházkovou, Ph.D. Úvodního slova se ujme členka prezidia ČAS Mgr. Ilona Antoníčková a viceprezident pro pobytové služby APSS ČR Ing. Jiří Procházka.

Po zahájení bude otevřen prostor pro dopolední příspěvky předních českých i zahraničních odborníků v oblasti dlouhodobé péče, etiky pro klienty, péče i pečovatele, kteří se budou především zabývat problematikou nové legislativy pro dlouhodobou péči v Rakousku a Německu. Odpolední část konference bude věnována implementaci biografie do praxe ze strany zkušeností projektových domů.

Konference je pro účastníky akreditována ČAS a POUZP. Těšit se můžete vyjma certifikátu o účasti, nových poznatků a zkušeností také na občerstvení, tombolu o tematické ceny a módní přehlídku. Více informací o akci, včetně registračního formuláře naleznete zde.

ERWIN BÖHM INSTITUT

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!