Pozvánka na seminář

UNIT s. r. o. a odborní garanti vás zvou na seminář Internet věcí – protokoly, technologie, aplikace, který se uskuteční 22.–23. listopadu 2016 v hotelu Floret v Praze.

Přednášky na semináři by měly posluchačům srozumitelnou formou poskytnout především seriózní obecné poznatky ze světa technologií IoT, které jim usnadní vývoj jejich vlastních konkrétních praktických aplikací, včetně biomedicínských, resp. adaptaci aplikací komerčních. Budou zde však zmíněny také hlavní legislativní otázky a uvedeny současné typické oblasti využití IoT.
Odborná úroveň semináře je zaručena vyrovnaným výběrem špičkových přednášejících ze sféry legislativní (MPO, ČTÚ…), výrobní (Škoda Auto, a. s.,…), provozní (ČRa…) i akademické (ČVUT Praha, VUT Brno…).

Více informací o programu, odborných profilech přednášejících a formální náležitosti naleznete zde.

Ohodnoťte tento článek!