PPF koupila podíl v biotechnologické firmě Cytune Pharma

Skupina PPF získala podstatný menšinový podíl ve francouzské biotechnologické firmě Cytune Pharma SAS. Zabývá se výzkumem a vývojem nových léčebných postupů zaměřených na posílení imunitní reakce u nádorových a infekčních chorob. PPF o tom informovala média.

Smluvní strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat kupní cenu a další detaily transakce.

Akvizice potvrzuje zaměření PPF na biotechnologie jako jednu z klíčových strategických vývojových oblastí. PPF je nyní aktivní v sektoru biotechnologií prostřednictvím svého většinového podílu ve společnosti Sotio a investice do OriBase Pharma, biotechnologické společnosti zaměřující se na vývoj nových možností cílené léčby agresivních onkologických onemocnění.

PPF se rovněž zavázala financovat výzkum a vývoj Cytune Pharmy vztahující se na její klíčovou vyvíjenou látku i na další aktivity. „Akvizice Cytune Pharma znamená další diverzifikaci našeho portfolia činností v oblasti výzkumu a klinického vývoje a přináší potenciální synergický efekt s výzkumnými a vývojovými programy firem Sotio a OriBase Pharma. Doufáme, že budeme schopni dovést výsledky vývoje firmy Cytune do stádia klinického vývoje a na trh s cílem pomoci pacientům trpícím těmito zákeřnými chorobami,“ uvedl akcionář skupiny PPF Ladislav Bartoníček.

Sotio vyvíjí přípravky na léčbu rakoviny prostaty, vaječníků a plic. Výzkum a vývoj firmy Cytune Pharma je zaměřen na široké portfolio nových imunoterapeutických přípravků, zejména pro léčbu nádorových onemocnění. Jeho hlavní produkt vychází z vlastního imunologického výzkumu. Jde o bílkovinu, která napodobuje funkci IL-15, proteinu, který je velmi důležitý pro aktivaci protinádorové imunitní reakce.

„Zázemí PPF a Sotia jako strategických investorů představuje pro Cytune příležitost k transformaci a dalšímu rozvoji. Naším cílem je v následujících letech vyvinout nové imunomodulační látky a testovat je v klinických studiích,“ upozornil prezident a zakladatel Cytune Pharmy David Béchard.

Skupina PPF, kterou vlastní převážně nejbohatší Čech Petr Kellner, investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, nemovitosti, maloobchodní služby, pojišťovnictví, těžbu nerostů a zemědělství až po biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva přesahující 24 miliard eur.

Cytune Pharma se zabývá výzkumem a vývojem nových imunoterapeutik, která specificky aktivují složky imunitního systému zodpovědné za protinádorovou imunitní odpověď. Společnost byla založena v roce 2007.

Ohodnoťte tento článek!