PPP jde do vlády s kladným posudkem

stavba, rekonstrukce

Ministerstvo obrany doporučuje vládě, aby schválila dostavbu střešovické nemocnice soukromým partnerem. Pro tuto variantu podle předkládací zprávy vládě, již má deník E15 k dispozici, mluví především čtyři hlavní důvody.

Nemocnice musí vyřešit kritický stav – ubytovna pro personál je před zhroucením. „Další používání současné ubytovny by bylo podmíněno její nezbytnou generální rekonstrukcí, jejíž náklady se odhadují na 400 milionů korun,“ uvádí ministerstvo v předkládací zprávě vládě.

Výhodné je podle něj převedení většiny rizik souvisejících s výstavbou na soukromého partnera. Ten nemocnici dostaví a začne provozovat, aniž by platila byť jedinou korunu. Splácet začne až 44 měsíců po podpisu smlouvy. Podmínkou je také kolaudace celé stavby. Důležité je i to, že nemocnice přesně ví, za co zaplatí. „Výše plateb je neměnná a maximální. V případě neplnění může být platba snižována podle stanovených pravidel,“ uvádí se v dokumentu.

Nemocnice bude koncesionáři platit ročně po dobu 25 let za výstavbu infrastruktury i služby 226 milionů korun. V součtu vyplatí 5,6 miliardy, v diskontovaných hodnotách, ve kterých se koncesní zakázky počítají, to dělá 2,6 miliardy korun. V neposlední řadě jsou rovněž důležité úspory z rozsahu při výstavbě a provozu. Podle ministerstva dojde k přenosu rizik na jednoho soukromého partnera, který je schopen je lépe řídit.

Střešovická nemocnice požádala o zapojení do projektů realizovaných metodou PPP v květnu 2004, o rok později žádost schválila vláda. Ve spolupráci se soukromým subjektem má v areálu zdravotnického zařízení vzniknout ubytovna pro personál, ubytovna hotelového typu a parkoviště. Počítá se například i s informačním centrem pro pacienty nebo relaxačním zařízením včetně plaveckého bazénu.

Do soutěže o výstavbu a 25letý provoz se zapojily kromě vítězného konsorcia Prague Military Hospital Consession také PPP Construction a Geosan Group. Do užšího výběru nakonec šla konsorcia vedená společnostmi Metrostav (PMH) a Vinci (PPP Construction). Vítězem se stalo PMH, neboť druhá skupina investorů nesplnila zadané podmínky.

Ohodnoťte tento článek!