Praha chce nemocnicím přispívat na péči o bezdomovce

bezdomovec, bezdomovectví

Praha chce nemocnicím přispívat na péči o bezdomovce. Každá by mohla dostat až 250.000 korun ročně na materiál a další peníze na případné investice. Nemocnice o tyto příspěvky již mohly požádat, o jejich přidělení rozhodne městská rada.

V Praze je asi 4000 bezdomovců, kromě nemocnic jim zdravotní péči poskytují i neziskové organizace a městské centrum sociálních služeb.

„Zaváděli jsme motivační systém pro nemocnice proto, aby se do péče o bezdomovce zapojili. Maximální sumou je 250.000 korun, zároveň jsme deklarovali i možnost pomoci v investiční oblasti,“ řekla na jednání výboru pro sociální péči radní Irena Ropková (ČSSD).

Praha se snaží lidem bez domova zajišťovat i běžnou zdravotní péči. V denním centru U Bulhara je jim nově k dispozici zubař a psychiatr. Už delší dobu tam nabízí také službu praktického lékaře a gynekologa.

Praha v příštích letech plánuje zvýšit kapacitu azylových domů a nízkoprahových pracovišť pro bezdomovce, kterých je nyní k dispozici asi padesát. Větší pozornost chce věnovat návratu bezdomovců do běžného života. Podle magistrátní koncepce bude město investovat do sociálních a startovacích bytů i do rozšíření terénních programů.

Většina místních bezdomovců nepochází z Prahy, ale přišla do metropole z jiných krajů, nízké procento z ciziny. Trvalé bydliště má v Praze pouze 40 procent lidí žijících na ulici. Celkový počet bezdomovců v hlavním městě se odhaduje zhruba na 4000 lidí.

Ohodnoťte tento článek!