Praha hostila jedinečný evropský kongres dlouhodobé péče pod záštitou prezidenta České republiky

13. a 14. září proběhl v pražském TOP Hotelu velkolepý dvoudenní evropský kongres organizací EAHSA a E.D.E. s názvem Má dlouhodobá péče v Evropě budoucnost? Co se můžeme naučit jeden od druhého. Kongres, jenž se konal nejen pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana, ale i Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, hostil odborníky z celé Evropy.

„Dlouhodobá péče prochází v Evropě celou řadou změn a krizí, ať už je to rostoucí poptávka po službách, tlak na kvalitu a dostupnost, nedostatek zaměstnanců, neudržitelné financování, ale i nástup nových technologií nebo fragmentizace a změny tradičního rodinného pojetí, včetně péče o blízké. To jsou klíčové změny, které budí zásadní otázku: Jaká bude budoucnost dlouhodobé péče v Evropě? Unikátní kongres evropských asociací E.D.E. a EAHSA se pokusil dát odpovědi a nabídnout řešení,“ komentuje prezident E.D.E. a APSS ČR Jiří Horecký.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová dodává: „Dlouhodobá péče se stává, i s ohledem na demografický vývoj a prodlužující se střední délku dožití, čím dál větším tématem, kterému se musí naše společnost věnovat. Věřím, že během svého funkčního období v této oblasti přispěji k dalšímu zlepšení. Ráda se také nechám inspirovat pozitivními příklady ze zahraničí, proto velmi oceňuji konání tohoto jedinečného evropského kongresu.“

„V souvislosti se stárnutím populace narůstá počet nemocných se závažnými poruchami zdraví, kteří potřebují zajistit zdravotní a sociální služby dle jejich aktuálních potřeb. Tato problematika je pro nás nesmírně důležitá, ale neobejde se bez spolupráce s resortem práce a sociálních věcí, odbornými společnostmi a zdravotníky. Proto jsem inicioval vznik meziresortní pracovní skupiny pro zdravotně-sociální pomezí, která se pravidelně schází na obou ministerstvech. Problematiku také řešíme prostřednictvím Národního akčního plánu pro následnou, dlouhodobou a domácí péči, jehož cílem je systémové řešení péče o naše pacienty,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, jenž na kongresu pronesl zdravici.

První den kongresu zazněla témata jako Role evropské komise v dlouhodobé péči, Dlouhodobá péče v roce 2030 – evropské vize, Role veřejných a soukromých poskytovatelů či Jak může budoucnost ovlivnit sociální služby. Program druhého dne byl rozčleněn do 4 odborných sekcí s tématy: Státní a soukromí poskytovatelé dlouhodobé péče, Politika sociálního státu EU – mohou klienti pocítit rozdíly?, Demence a její dopad na dlouhodobou péči v Evropě a Pracovní síly v dlouhodobé péči v Evropě.
Mezi přednášejícími byl například politik a bývalý ministr práce a sociálních věcí Rakouska Rudolf Hundstorfer (měla by mít EU vliv na politiku dlouhodobé péče v jednotlivých členských státech?) či výkonný ředitel Evropského střediska pro politiku sociální péče a její výzkum Kai Leichsenring (Unifikovaná péče podle EU – cesta vpřed, nebo riziko?).

Součástí kongresu byly dva galavečery, a to plavba lodí po Vltavě za doprovodu jazzové hudby a koncert symfonického orchestru v kostele sv. Šimona a Judy.
Jednacím jazykem kongresu byla angličtina, tlumočen byl do 5 jazyků, včetně češtiny.
Více na www.ltc2018.eu

Organizátory kongresu byly EAHSA (Evropská asociace domovů a služeb pro seniory), E.D.E. (Evropská asociace ředitelů a poskytovatelů dlouhodobé péče o seniory), Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Mladá fronta a. s., Divize Medical Services.

Ohodnoťte tento článek!