Praha o čtvrtinu omezí dětská lůžka

O zrušení více než čtvrtiny ze 412 dětských lůžek v pražských nemocnicích budou ve středu večer jednat odborníci na ministerstvu zdravotnictví. Už dnes, kdy se kuloárově dostávají čísla navenek, vzbuzují velké vášně nejen mezi pacienty, ale i mezi lékaři…

Lůžka pražských nemocnic totiž využívají ve specializovaných oborech k léčení dětí téměř z celého Česka.

„Nemocničních lůžek včetně dětských je v Praze nadbytek. Porodnost klesá, populace stárne. Nepotřebujeme tolik dětských lůžek, jako máme nyní, ale naopak více v doléčovacím režimu,“ řekl Právu v pondělí Mário Böhme, mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Místo šesti nemocnic jen dvě

V Praze se má zrušit celkem 118 lůžek ze současných 412, a to i přesto, že ve specializovaných oborech slouží dětem z celé ČR.

Jestliže až dosud v šesti nemocnicích poskytovali dětem péči, v budoucnu to má být jen ve dvou nemocnicích, a to ve Fakultní Thomayerově nemocnici a ve Fakultní nemocnici Motol.

Všechny ostatní nemocnice o dětská lůžka přijdou bez náhrady. Proti zrušení svých 79 lůžek a tím i celé Kliniky dětského a dorostového lékařství I. lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v areálu Karlov protestují lékaři.

„Jde o unikátní komplex, který ročně hospitalizuje 3500 pacientů a rodičů, což je nejvíc z pražských klinik. Přitom skoro polovina pacientů je mimopražských,“ řekl Právu docent Jozef Hoza, přednosta uvedené kliniky.

Uvedl, že klinika je provázána s laboratořemi a odstěhování lůžkového fondu významně zasáhne velkou populaci dětí v Praze i v celé České republice.

V areálu Karlov sídlí totiž Centrum metabolických vad, které má svým rozsahem léčebné a výzkumné úrovně celosvětovou působnost. Léčí děti s vadami metabolismu z celé ČR.

Klinika má jako jediná vybavení pro očištění krve od jedů v mimotělním oběhu. Má i speciální inkubátory, v nichž se novorozenci dovezou sanitkou či letecky z celé ČR.

DĚTSKÁ LŮŽKA V PRAZE
Počet lůžek x Počet lůžek po redukci
Nemocnice pod Petřínem 48 x 0
Všeobecná fakultní nemocnice 79 x 0
FN Thomayerova nemocnice 53 x 113
FN Motol 159 x 181
FN na Bulovce 38 x 0
FN Vinohrady 35 x 0
Celkem pediatrie v Praze 412 x 294

„Roztrhnout toto unikátní pracoviště je nesmysl,“ soudí přednosta docent Hoza. Areál na Karlově nepotřebuje stavební investice.

„Je to v rámci dětských nemocnic jediný areál v Praze, který je perfektně vybaven a obnoven,“ říká šéf nemocnice Martin Holcát.

„Během posledních sedmi let byl rekonstruován nákladem jedné miliardy korun. Teď se od úředníků ministerstva dovídám kuloárově, že celá klinika má být zrušena. Nevím, co si mám o tom myslet, a jsem proti tomu,“ dodává Holcát.

Podporuje ho i děkan I. lékařské fakulty profesor Štěpán Svačina: „Myslím, že zdravotnictví nyní řídí stavební lobby. V Praze pro nemocné děti není třeba nyní nic stavět, ale jak se ukazuje, tam, kam lůžka mají přejít, tedy do Motola a Thomayerovy nemocnice, tam bude třeba velkých investic,“ říká.

Kolem areálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, kam klinika dětského lékařství spadá, už bylo mnoho fám.

Zhruba před deseti lety se objevily první zprávy, že areál má být za 50 miliard prodán, zdravotnictví v něm zlikvidováno a lukrativní pozemky a budovy změněny na nákupní centrum či zábavní park. Pak hlasy utichly, aby čas od času se znovu dostaly do popředí. „Upozorňuji, že o redukci dětských lůžek v Praze včetně Karlova není rozhodnuto. Jde pouze o úvahy. Nic víc,“ řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Mário Böhme.

Václav Pergl, Právo, 25.11.2003

Ohodnoťte tento článek!