Praha si připomene 150. výročí od narození Sigmunda Freuda

Pražané a návštěvníci hlavního města si budou moci připomenout 150. výročí narození zakladatele psychoanalýzy a rodáka z moravského Příboru Sigmunda Freuda. S plánovanými akcemi novináře seznámil pražský primátor Pavel Bém. Největší z nich bude výstava na Staroměstské radnici…

Praha – Průvodci po myšlenkovém světě tohoto psychologa budou díla českých umělců 20. století.

„V rámci expozice projdou návštěvníci imaginární cestou iniciace,“ vysvětlila kurátorka výstavy Věra Jirousová. Vystavena budou například díla Františka Kupky, Josefa Váchala či Karla Nepraše, z mladších výtvarníků se zde objeví práce Jiřího Davida či Petra Nikla. Důraz bude kladen zejména na tvorbu sochařů. Freud byl velkým ctitelem antického sochařství, upozornila Jirousová. Vedle plastik bude expozice obsahovat i obrazy, fotografie a videoinstalace.

Freudovy myšlenky podle Jirousové významně ovlivnily výtvarné umění 20. století a obohatily jej o nové zdroje imaginace. Vídeňský psycholog jako první upozornil na existenci nevědomí a na význam snů při jeho odkrývání. Odkazovali k němu zejména surrealisté. Výstava nabídne i díla dvou z nich – Jindřicha Štýrského a Toyen. Podle Jirousové se ale Freud o moderní umění nijak zvlášť nezajímal.

„Samozřejmě že se ukáže přímý Freudův přímý vztah k sexualitě, odmítal být prudérní, byl rozhodnut věci pojmenovávat přímo jako fenomény,“ uvedla Jirousová.

V květnu a v červnu budou také v budovách v centru vystaveny pohovky, které speciálně pro tuto příležitost navrhli studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové a čeští designéři. Pohovka, na které leží pacient při psychoanalytickém rozhovoru, se stala jedním ze symbolů této terapeutické metody. Gauče budou na závěr vydraženy a finanční prostředky obdrží Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Primátor upozornil na to, že by v Praze mohla být také odhalena busta tohoto psychologa. Kdo bude jejím autorem a na jakém místě by měla stát, dnes nechtěl novinářům sdělit.

ČTK

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Bohuslav Brouk

1) Pokud je mi známo, vystavovaní umělci (vyjma surrealistů Štyrského a Toyen) se k psychoanalýze nijak nevztahovali, neinspirovali se jí, její myšlenky ve svém díle tvůrčím způsobem nerozvíjeli. Spojení je to umělé a kunsthistorické a nicnevypovídající o vztahu umění a Freuda. U nás to byly surrealisté, kdo těžili z Freudových objevů ve své tvorbě a úvahách o tvůrčím procesu a imaginaci (Brouk, Teige, Nezval, Štyrský, Effenberger, Havlíček, Švakmajer). Imaginární iniciace je na první pohled interesantní reklamní heslo, ovšem bez skutečného vztahu k Freudově psychoanalýze, tedy prázdné.

2)To, že „Gauče budou na závěr vydraženy a finanční prostředky obdrží Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze“ je vcelkou ironií. Byl to představitel pražské psychiatrie Kuffner, který znemožnil pracovat na začátku století Jaroslavovi Stuchlíkovi na Psychiatrické klinice právě kvůli Stuchlíkově inklinaci k psychoanalýze a jejímu šíření u nás (1915). Jakou má Psychiatrická klinika spojitost s Freudem a psychoanalýzou? Minimálně žádnou, v horším případě je to místo Freudovým myšlenkám historicky nepřátelské. A nyní bude profitovat z vydražených psychoanalytických pohovek. Je todle v pořádku?

Ohodnoťte tento článek!