Praktici hledají umírněnou cestu ke změně

lékař, stetoskop, kravata

Výsledkem XXIII. výroční konference Sdružení praktických lékařů nebyl pouze projev relativně smířlivého postoje vůči ministerstvu zdravotnictví, ale také kritika nedotažených legislativních změn v oblasti zdravotního pojištění.

Sdružení praktických lékařů ČR (SPL) se přednedávnem postavilo proti České lékařské komoře (ČLK). Nepřipojilo se ke komorou pořádané protestní akci „Den zdraví lékařů“ a nepodpořilo ani související petici „za zachování kvalitního zdravotnictví“. Sdružení svůj postoj vysvětlilo nesouhlasem se způsobem vedení ČLK, které se podle mínění SPL chová spíše odborářsky a příliš tlačí na zvyšování mezd a platů lékařů. Podle představitelů ČLK je „nekolegiální“ postup SPL dán především pozicí praktických lékařů, jejichž existence není na rozdíl od jiných skupin lékařů v takovém ohrožení.

„Zcela odlišný přístup k protestním akcím lékařů vychází ze smluvní jistoty, kterou díky snažení ČLK v roce 2006 praktičtí lékaři získali. Zatímco 89 procentům ambulantních specialistů končí smlouvy v roce 2015, více než 96 procent praktických lékařů má alespoň s VZP uzavřený trvalý smluvní vztah,“ vysvětlil prezident Milan Kubek ve svém komentáři pro časopis Tempus Medicorum.

Nesouhlas s ČLK však podle představitelů SPL není projevem nekritičnosti k činnosti ministerstva – ke změně se totiž chtějí dopracovat nikoli nátlakovými akcemi, nýbrž diskusí a hledáním kompromisních řešení.

Boření bariér

SPL se ve svém nejnovějším prohlášení vrací ke kritice chybějící legislativy v oblasti zdravotního pojištění, nedostatečného dohledu nad zdravotními pojišťovnami či bariér omezujících praktické lékaře.

„Přestože podíl primární péče na čerpání celkových finančních prostředků narůstá ve srovnání s ostatními segmenty relativně nejméně, nepožadujeme skokové navýšení úhrad. Požadujeme rozšíření kompetencí a odstranění překážek, které systém komplikují a prodražují. Opakovaně apelujeme na změnu zákona o zdravotních pojišťovnách, který řeší kompetence i povinnosti, a současně požadujeme zřízení úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, který zabrání jejich excesivnímu chování a zajistí korektní podmínky pro konkurenci. Jen takové prostředí zabrání riziku vzniku monopolní zdravotní pojišťovny, potažmo obdoby Národní zdravotní služby,“ uzavírá SPL.


Co také zaznělo na XXIII. výroční konferenci Sdružení praktických lékařů

• K atestacím: SPL ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP podporuje a zajišťuje takový typ předatestační přípravy, na jehož konci bude stát plně kvalifikovaný všeobecný praktický lékař (VPL) jako základní článek primární péče. Z těchto důvodů odmítáme snahu České internistické společnosti ČLS JEP zařadit do systému interní specialisty bez atestace z VPL.

• K elektronizaci: Elektronizace ve zdravotnictví, bez níž si již naši práci nedovedeme představit, musí být uvážlivá a vést ke zjednodušení a zkvalitnění naší činnosti. Důrazně varujeme před realizací současné zákonné úpravy elektronické preskripce, která hrozí podobným kolapsem jako registr motorových vozidel, ovšem s nesrovnatelným dopadem na občany.

• K dostupnosti péče: SPL se dlouhodobě v rámci svých možností snaží zamezit narůstajícím regionálním disproporcím v dosažitelnosti primární péče, a proto kromě MZ a pojišťoven nově oslovuje i krajské samosprávy s nabídkou spolupráce při řešení tohoto problému. (Zdroj: Sdružení praktických lékařů ČR)

Ohodnoťte tento článek!