Praktici: Koncepce zdravotnictví nepřináší nic moc nového

Po seškrtání velké části rozvláčného textu by podle Sdružení praktických lékařů mohla mít nová koncepce zdravotnictví jen pět stran. Konkrétních faktů, které lze připomínkovat, je poměrně málo. Za naprosto chybný pokládají praktici způsob financování nemocnic…

Sdružení praktických lékařů ČR (SPL) se ve svém oficiálním prohlášení vyjádřilo ke Koncepci péče o zdraví v letech 2004-9, kterou vypracovalo MZ a dalo ji k veřejné diskusi.

Podle SPL je návrh nepřehledný a zbytečně dlouhý, plný opakujicích se pasáží, které často obsahují proklamace spíše filozofického a morálního rázu a jen „opticky“ zvyšují odbornou úroveň a objem předloženého materiálu.

Po seškrtání velké části rozvláčného textu by podle SLP mohla koncepce mít místo 110 pouhých 5 stran.

Konkrétních faktů, které lze připomínkovat, je poměrně málo. V materiálu se pro řešení současných závažných problémů našeho zdravotnicví neobjevuje nic nového,“ uvedla za SPL místopředsedkyně sdružení Jana Uhrová.

MÍNUSY

Za naprosto chybný pokládá SPL navržený způsob financování nemocnic, kdy má být systém DRG nahrazen globálním paušálem a zrušeno Národní referenční centrum, jehož kompetence by měla převzít ministerstvem řízený Institut pro zdravotni politiku a ekonomiku (IZPE).

Stejně negativně vidí i zavedení zdravotní knížky, tendence integrovat samostatné smluvní ambulance s péčí nemocniční nebo záměr MZ zpracovat a vydat bez dohodovacího řízení Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami i rozhodnutí o výši a způsobu úhrad, což by bylo v rozporu se zákonem a přesahovalo možnosti, znalosti i schopnosti pracovníků ministerstva.

Zásadní připomínka se týká také úlohy občana–pacienta – přes četné opačné proklamace o rehabilitaci role pacienta ji jednotlivé body materiálu jednoznačně a výrazně potlačují.

PLUSY

Pozitivně SPL hodnotí návrh na vznik zařízení zdravotně-sociální péče, který by mohl vyřešit rozpor mezi rozdílným financováním stejné péče poskytované občanům ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v poskytování domácí péče apod. Za správné systémové opatření SPL pokládá zdůraznění potřeby primární péče a koordinační úlohy praktického lékaře.

Plný text připomínek SPL k návrhu koncepce zdravotnictví i samotný návrh koncepce najdete v rubrice>>Dokumenty. Své připomínky ke koncepci MZ nám můžete zasílat na adresu zdnonline@sanomamag-praha.cz.

(mka), www.Zdravi.Euro.cz, 3.12.2004

Ohodnoťte tento článek!