Praktici poskytli 37,5 milionu ošetření, 5,6 procenta prevence

lékařka, pacientka, ordinace, praktik

Praktičtí lékaři pro dospělé poskytli loni pacientům 37,5 milionu ošetření a vyšetření, jen 5,6 procenta z toho byly preventivní prohlídky. Oproti předchozímu roku klesly počty vyšetření a ošetření o 2,9 procenta.

U praktických lékařů bylo registrováno 7,9 milionu lidí, na jednoho lékaře připadalo v průměru 1620 pacientů. Péči zajišťovalo 5298 lékařů, uvádějí statistici na svém webu.

Nejvíc pacientů bylo v trvalém sledování pro vysoký tlak, celkem 1,7 milionu, dalších 773.000 mělo ischemickou chorobu srdeční, z nich lékaři sledovali pro infarkt myokardu 83.500 a z důvodu cévních nemocí mozku 255.600. Pro obezitu bylo sledováno 938.800 pacientů, přičemž za obézní jsou považováni lidí s indexem tělesné hmotnosti BMI 30 a víc.

Loni byla nově zjištěn vysoký tlak u 130.700 lidí, ischemická choroba srdeční u 56.300 a cévní nemoci mozku u 26.000. U 71.400 lidí byla nově zjištěna obezita.

Nejhustší síť ordinací praktických lékařů pro dospělé, tedy nejnižší počet registrovaných pacientů na úvazek lékaře, je dlouhodobě v Praze a v Olomouckém kraji, kde je méně než 1500 registrovaných pacientů na lékaře. Naopak největší počet registrovaných pacientů na úvazek lékaře vykazuje Středočeský kraj (1795) a s více než 1700 pak také kraje Ústecký, Liberecký, Pardubický a Vysočina.

Zajištění primární péče pro dospělé pacienty je podle statistiků dlouhodobě bez výraznějších změn, počty registrovaných pacientů na jednoho lékaře se pohybují kolem 1600. Počet návštěv na jednoho registrovaného pacienta loni klesl na 4,7 oproti roku předchozímu, kdy činil 4,9.

Naproti tomu stárnutí praktických lékařů signalizuje podle statistiků do budoucna problém se zajištění péče. Ke konci roku 2009 tvořili praktici pro dospělé nad 55 let celkem 46,3 procenta, z toho ve věku nad 65 let 12,4 procenta. Do 34 let bylo jen 4,1 procenta praktiků a ve věku 35 až 44 let 15,2 procenta.

Praktici poskytli 37,5 milionu ošetření, 5,6 procenta prevence
Ohodnoťte tento článek!