Praktici vyhlásili ohrožení primární péče, chystají protesty

*stetoskop, zdravotnictví, medicína

Sdružení praktických lékařů vyhlásilo stav ohrožení primární péče a chystá protestní akce, včetně uzavření ordinací v září. Jejich podobu upřesní regionální rada 12. září, sdělil ČTK předseda sdružení Václav Šmatlák. Praktikům vadí, že zatímco nemocnice dostanou peníze na desetiprocentní růst platů, ambulance se přidání nedočkají.

Navíc jim poslanci chtějí zákonem uložit služby v nemocnicích. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) označil hrozby pro pacienty ze strany lékařů za nezodpovědné, kritiku plánovaných služeb odmítl.

Plán na povinné služby odmítají také dětští praktici, ambulantní specialisté a lékařská komora. Podle Šmatláka mají povinné služby soukromých lékařů v nemocnicích pod záminkou postgraduálního vzdělávání řešit nedostatek lékařů v krajských zařízeních a „nahnat je tam na povinnou robotu“. Řešením by přitom podle praktiků bylo omezit počet nemocnic a přesunout více péče do ambulancí.

Podle předsedkyně Purkyňovy odborné společnosti praktických dětských lékařů Aleny Šebkové hrozí, že kvůli povinným směnám v nemocnicích nebudou lékaři dostupní pro své malé pacienty. „Mohlo by se tak snadno stát, že budete-li potřebovat dětského lékaře, v ordinaci ho nezastihnete,“ varovala s odkazem na petici na podporu pediatrů s podpisy 105.000 rodičů.

„Pokud by návrh byl schválen, mohlo by ministerstvo nařizovat soukromým lékařům, aby vypomáhali v nemocnicích, a to i zdarma,“ varoval prezident lékařské komory Milan Kubek, který sám také provozuje soukromou praxi. Poslanecký návrh označil za „podraz na soukromé lékaře“.

„Považuji za mimořádně nezodpovědné strašit české pacienty hesly o krachu, krizi či ohrožení zdravotnictví ve chvíli, kdy je řeč o poslaneckém návrhu, který zatím nikdo ani neprojednal, a z návrhu ministerstvo vyrozumělo, že se jedná o jednu z možností vzdělávání, kdy by ambulantní lékaři sloužili v nemocnici maximálně pouhá dvě odpoledne měsíčně, a určitě ne zdarma,“ sdělil ČTK Němeček.

O návrhu má ve středu jednat sněmovní zdravotní výbor. Praktici dětští i dospělí, ambulantní specialisté a lékařská komora požadují jeho odmítnutí.

Praktici spojují vyhlášení stavu ohrožení primární péče a protestních akcí také s požadavkem na rozšíření svých kompetencí. Poukazují na to, že přes sliby ze strany ministerstva nebyly jejich kompetence rozšířeny a dál pro ně platí omezení pro předepisování léků. Obávají se, že zhoršující se podmínky povedou k odlivu lékařů z oboru.

„Po zrušení regulačních poplatků narostl u praktických lékařů počet vyšetřených pacientů o desítky procent, v úhradách zdravotních pojišťoven není tato skutečnost nijak zohledněna, takže tuto práci navíc dotuje lékař ze svého platu,“ uvedl Šmatlák.

Sdružení praktických lékařů žádá růst úhrad od pojišťoven pro příští rok, kde se zohlední růst ceny lékařské práce. Základní měsíční sazba za pacienta by měla stoupnout podle jejich propočtů o šest procent.


Tiskové prohlášení mimořádné schůze předsednictva Sdružení praktických lékařů ČR

Dne 25. 8. 2016 proběhla mimořádná schůze předsednictva Sdružení praktických lékařů ČR, které projednalo vývoj jednání o úhradách segmentu všeobecného praktického lékařství na rok 2017 a současnou politickou situaci ve zdravotnictví, zejména poslanecký komplexní pozměňovací návrh k novele zákona č. 95/2004 Sb.

Předsednictvo SPL ČR konstatuje, že řešení otázky úhrad se od června neposunulo ani o píď. Ministerstvo zdravotnictví s námi nekomunikuje a nemáme žádnou reakci na naše návrhy ani na opakované žádosti o schůzku. Je více než pravděpodobné, že nemá v úmyslu navýšit úhrady VPL, ani dalším ambulantním lékařům, což je v ostrém kontrastu s deklarovaným 10% navýšením platů nemocničních lékařů, které se má ještě opakovat v následujících dvou letech. Ministerstvem i pojišťovnami je opakovaně zpochybňován koncept kapitační platby, který je doporučován WHO i evropskými organizacemi praktických lékařů jako jednoznačně nejlepší systém úhrady pro primární péči a funguje, nebo je zaváděn, prakticky v celém civilizovaném světě. Po zrušení regulačních poplatků narostl u praktických lékařů počet vyšetřených pacientů o desítky procent, v úhradách tato skutečnost není nijak zohledněna, takže tuto práci navíc dotuje lékař ze svého platu.

Poslanecký pozměňovací návrh k novele zákona č. 95/2004 Sb. pod záminkou postgraduálního vzdělávání řeší nedostatek lékařů v krajských nemocnicích tím, že nažene ambulantní lékaře na povinnou robotu. Zcela chybí koncepční přístup ministerstva, které místo aby problém řešilo racionální redukcí počtu nemocnic a přesunem péče do ambulantního sektoru, raději dopustí zotročení celé jedné skupiny lékařů.
Přes veškeré sliby o potřebě rozšiřovat kompetence VPL a zrušení nesmyslných preskripčních omezení jsme se dočkali jen preskripčních omezení dalších. K naší iniciativě na posílení role VPL a vnesení pořádku do systému dispenzarizace a předoperačních vyšetření se kompetentní instituce staví přinejmenším rezervovaně.

Přehlíživý přístup ministerstva a pojišťoven k primární péči hodnotíme jako nejhorší za posledních deset let. Je v příkrém rozporu s doporučeními OECD české vládě, která opakovaně požadují posílení role ambulantního sektoru a zejména primární péče a naopak omezení objemu finančních prostředků na lůžkovou péči. Máme důvodné obavy, že pokud nedojde k zásadní změně, povede to znovu ke ztrátě postavení oboru, který po letech decimace v systému komunistického zdravotnictví dokázal zvednout hlavu, obnovit svoji prestiž a atraktivitu, zlepšit kvalitu a přilákat do svých řad mladé kolegy. To vše je nyní ohroženo ke škodě celého českého zdravotnického systému.

SPL ČR žádá spravedlivé navýšení úhrad pro segment VPL na rok 2017, které by zohlednilo růst ceny lékařské práce z roku 2016, což znamená navýšení základních sazeb kapitace o 6%. Posledních 8 let se základní sazba kapitace nezvýšila u 38% VPL v ČR.

Požadujeme okamžité odmítnutí poslaneckého pozměňovacího návrhu k novele č. 95/2004 Sb.
Odmítáme protěžováni lůžkové péče na úkor ambulantní péče ze strany ministerstva, pojišťoven i krajských reprezentací a trváme na rovnoměrném nárůstu úhrad.

Vyzýváme ministerstvo, aby se v souladu s doporučeními WHO, OECD, WONCA, UEMO a naposledy Nordic Medical Associations začalo seriózně zabývat posílením role primární péče v českém systému zdravotnictví.

Žádáme urychlené odstranění nesmyslných preskripčních a administrativních omezení, které nám komplikují péči o naše pacienty.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem SPL ČR vyhlašuje stav ohrožení primární péče v ČR a připravuje protestní akce na podporu svých požadavků, včetně uzavření ordinací VPL v září. Proto svoláváme Regionální radu SPL na 12. 9. 2016, která rozhodne o dalším postupu a definitivní podobě těchto protestů.

Ohodnoťte tento článek!