Praktičtí lékaři hrozí rozpadem péče a svolávají krizový výbor

Na hrozící rozpad základní zdravotní péče chce veřejnost upozornit Sdružení praktických lékařů. Předsednictvo sdružení proto svolává celostátní krizový výbor, který rozhodne o dalším postupu praktických lékařů…

PRAHA –

„Neplacené dluhy státních podniků a nemocnic se zvýšily tak, že nezbývají prostředky pro ambulantní zařízení, kterým pojišťovny nemohou v termínu za řádně provedenou práci platit,“ píší v prohlášení předseda výboru Václav Šmatlák a místopředsedové Jana Uhrová a Jan Jelínek.

„Z těchto důvodů již v současné době část praktických lékařů není schopna financovat provoz svých ordinací, a pokud se situace rychle nezlepší, bude nucena ho omezit či úplně zrušit.“

Zástupci lékařů i pojišťoven podle nich dlouhodobě upozorňovali na to, že nekompetentní rozhodování vlády o systému zdravotnictví a zdravotního pojištění povede k jeho krizi, a navrhovali řešení.

„Ministerstvo zdravotnictví tyto argumenty ignorovalo, nařízením o neúměrném a nevhodném způsobu financování nemocnic naopak situaci zhoršilo,“ uvádějí lékaři.

Výzvu podpořilo také Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Jeho mluvčí Milan Kudyn v prohlášení uvedl, že lékaři sdružení v organizaci nevylučují možnost poskytovat péči za plnou úhradu. Chtěli by tak zabránit rozpadu základního pilíře poskytování zdravotní péče dětem.

„Pokud nedojde urychleně k řešení ekonomické krize systému, nebudou praktičtí dětští lékaři schopni financovat provoz svých ordinací v dosavadním rozsahu,“

uvedl Kudyn. Proto apelují na veřejnost, aby svými aktivitami donutila politickou reprezentaci k urychlenému řešení krizové situace.

K projevům nespokojenosti se připojil i výbor Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně a upozornil na nesmírné riziko snížení kvality poskytované zdravotní péče.

„Situace je neudržitelná a praktici jen stěží mohou zajistit každodenní chod praxí. Z našeho pohledu se jedná o hazard se zdravím občanů, protože naše činnost je závislá pouze na příjmech od zdravotních pojišťoven a bez nich nelze očekávat, že bychom byli schopni poskytovat občanům to, na co byli doposud zvyklí,“ uvedl výbor společnosti.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!