Praktičtí lékaři podávají ústavní stížnost

Titulní obrázek

Občanské sdružení Praktik.cz se rozhodlo iniciovat podání ústavní stížnosti. Praktičtí lékaři mohou zároveň žádat náhradu škody vzešlé z neoprávněné státní regulace, která podle nich vede k poškození praktických lékařů i celého odvětví primární péče…

Tiskové prohlášení občanského sdružení Praktik.cz

Občanské sdružení Praktik.cz se rozhodlo iniciovat podání ústavní stížnosti. Praktičtí lékaři mohou zároveň žádat náhradu škody vzešlé z neoprávněné státní regulace.

Podle právní analýzy, kterou si Občanské sdružení Praktik.cz nechalo vypracovat, je oprávněné podat ústavní stížnost na stát. Ten na jedné straně velmi striktně omezuje praktické lékaře, na straně druhé od nich vyžaduje povinnosti jako od subjektů, které působí na neregulovaném trhu. Rozporné jednání vede k poškození praktických lékařů i celého odvětví primární péče.

„Vyzveme poslance a senátory, aby naši ústavní stížnost podpořili,“ říká praktický lékař a předseda Občanského sdružení Praktik.cz Pavel Lindovský.

Na základě právní analýzy je zároveň možné, aby praktičtí lékaři podávali žaloby na náhradu škody. Stát zdravotníkům, kteří provozují soukromou praxi, reguluje ceny, brání tím možnosti tvořit přiměřený zisk, a tak vytváří státní monopol, kterým se dotýká samé podstaty a smyslu základního práva plynoucího z čl. 26 Listiny základních lidských práv a svobod.

„Praktičtí lékaři a hlavně jejich pacienti se stali rukojmími politiků a zdravotních pojišťoven. Nyní máme v ruce silný nástroj, jak takovou situaci změnit,“ vysvětluje Lindovský.

Důsledkem dlouhodobé nerovnosti smluvních vztahů mezi soukromými lékaři a zdravotními pojišťovnami je postupný a

neodvratný rozvrat systému kvalitní a efektivní péče o pacienty.

Celková škoda, kterou stát oboru praktických lékařů způsobil, může dosáhnout podle odhadů několika set miliónů korun. Vyčíslení škod vzešlých z neoprávněné státní regulace občanské sdružení Praktik.cz připravuje a zveřejní ho ihned po dokončení ekonomické studie.

(red) www.Zdravi.Euro.cz

Praktičtí lékaři podávají ústavní stížnost
Ohodnoťte tento článek!