Praktičtí lékaři při rozhodování slovo nedostali

„K rozhodnutí o nové verzi organizace pohotovosti v oblasti Chomutova a Jirkova došlo bez naší spoluúčasti. Je to administrativní rozhodnutí, jež vůbec nepřihlíží k názorům lékařů, kteří tuto službu vykonávají…

Chomutov – Lékařská služba první pomoci (LSPP), pohotovost, dozná od června v oblasti Chomutova a Jirkova výrazné změny. V Jirkově bude zrušen noční provoz a v Chomutově odpadnou výjezdy k pacientům, přičemž noční službu zde budou sloužit dva lékaři. Tato forma reorganizace se nelíbí těm, kteří tuto službu vykonávají, doktorům. Za výbor Sdružení praktických lékařů vystoupil kriticky k nové podobě pohotovosti i k formě jejího schválení předseda sdružení MUDr. Zdeněk Hamouz.

„K rozhodnutí o nové verzi organizace pohotovosti v oblasti Chomutova a Jirkova došlo bez naší spoluúčasti. Je to administrativní rozhodnutí, jež vůbec nepřihlíží k názorům lékařů, kteří tuto službu vykonávají,“ poukazuje doktor Hamouz. „Samozřejmě jsem povinni ze zákona pohotovosti sloužit, to nikdo neodmítá, ale okresní zdravotní rada s námi měl jednat o podmínkách. My jsme se s ním sešli jednou, ale bylo nám sděleno, že na naše představy nebude brán zřetel.“

Jak Hamouz dále uvedl, praktičtí lékaři nemají co mluvit do provozu lékařské služby první pomoci, ale měli by mít co mluvit do podmínek, za nichž je tato služba provozována. „Podle schválené verze vychází na doktory dvojnásobný počet služeb, což se nám pochopitelně nelíbí.“

Rozhodnutí nicméně padlo, není tedy pozdě vyvolávat nějaká jednání? „Naopak, podle mě teprve jednání začnou. Naše služby na pohotovosti jsou ošetřeny smluvně, my teď dáme výpovědi a začneme jednat o nových smlouvách, doufám, že do konečné podoby budeme ještě moci říci své slovo.“

Okresní zdravotní rada nespokojenost praktických lékařů chápe, reforma podle něj přináší nadměrné zatížení. „Myslím, že je předčasné vynášet definitivní soudy. Po měsíčním zkušebním provozu budeme moudřejší, pak budou následovat další jednání, jejichž účastníky by měli být zástupci čtyř zainteresovaných subjektů – kromě mne také zástupce provozovatele, tedy chomutovské nemocnice s poklinikou, a představitelé České lékařské komory i Sdružení praktických lékařů.“

Na dotaz, proč při jednání o reorganizaci LSPP v oblastí Chomutova a Jirkova nebyli přizváni představitelé Sdružení praktických lékařů, odpověděl ředitel Nemocnice s poliklinikou v Chomutově Karel Müller.

„Oni, když mají svoje jednání, tak nás také nezvou. My jsme jednání s jejich představiteli měli několik, a žádné k ničemu nevedlo. Dohodli jsme se tedy se zřizovatelem, kterým je okresní úřad,“ uvedl Müller a na závěr si neodpustil připomínku.

„Zajímavé je, že se obracejí se svými výhrady na nejrůznější sdělovací prostředky, ale na vedení nemocnice nikoli.“

LUBOŠ MIZUN, Deník Chomutovska, 24.5.2002

Ohodnoťte tento článek!