Praktičtí lékaři se snaží o zachování své atestace

Sdružení praktických lékařů (SPL) odmítlo návrh České lékařské komory, která se snaží prosadit zrušení samostatné atestace v oboru všeobecného lékařství a zavedení společné atestace pro všeobecné lékařství a internu. Podle komory by se lékař měl rozhodnout, zda bude pracovat jako internista nebo praktik až po společné atestaci…

PRAHA – V sobotu to po jednání sdružení řekla jeho místopředsedkyně Jana Uhrová.

Účastníci konference nesouhlasí ani s myšlenkou, že by praktičtí lékaři měli pečovat o své pacienty 24 hodin denně. Nepřetržitou službou chtějí představitelé ČLK podle Uhrové řešit finanční problémy regionů se zajištěním lékařských služeb první pomoci neboli pohotovostí.

Nepřetržitá povinnost péče o pacienty za současných podmínek v České republice podle sdružení neodpovídá praxi v ostatních státech ani požadavku samotné ČLK na únosnou míru pracovního zatížení lékaře, která by neohrozila odbornou kvalitu jeho práce.

Všemi organizacemi i politickými stranami proklamovaná koncepce zvýšení úlohy primární péče, postupného přesunu části zdravotní péče o pacienty z lůžkových oddělení do domácího ošetření a koordinace této péče v zájmu efektivity systému i odborného postupu není podle sdružení realizována. Této koncepci neodpovídají ani trendy financování zdravotnictví, ani organizační a administrativní opatření, omezující pro praktické lékaře provádění některých základních výkonů, uvedla Uhrová.

Sdružení praktických lékařů je dobrovolná profesní organizace, která sdružuje zhruba 3800 praktických lékařů, tedy více než 80 procent všech českých praktických lékařů pro dospělé.

kš, Severočeské noviny, 28.5.2001

Ohodnoťte tento článek!