Přejít na obsah

Praktičtí lékaři sepsali petici

zpět
24.4.2007

"Nesouhlasíme s takovými návrhy změn ve financování zdravotní péče, které poškodí lékaře. Podporujeme zvyšování spoluúčasti pacientů na úhradě zdravotní péče, ale odmítáme vybírat od pacientů nedůstojně nízké poplatky," píší v petici zaslané prezidentovi, vládě, parlamentu a ministrovi zdravotnictví praktičtí lékaři...

Praktičtí lékaři se rozhodli sepsat petici, v níž požadují co nejrychlejší stabilizaci situace ve zdravotnictví. Žádají především efektivnější financování systému, zlepšení vztahů a plateb ze strany pojišťoven či zvýšení kapitační platby. V současnosti již dokument koluje mezi lékaři.

Prezidentovi České republiky, Vládě České republiky, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, ministrovi zdravotnictví vlády ČR

Podepsaní lékaři se na vás obrací v souladu s článkem 18 Listiny základních práv a svobod a s §1 a §5 zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním v platném znění a předkládají vám tuto petici:

1) České zdravotnictví trpí nedostatkem financí a stávající vysoká kvalita a široká dostupnost zdravotní péče pro občany jsou dosahovány na úkor platů lékařů v nemocnicích a na úkor příjmů soukromých lékařských praxí. Proto požadujeme zvýšení celkových výdajů na zdravotnictví alespoň na 8 % HDP ČR, tedy na minimální úroveň doporučovanou ze strany EU členským státům. Vzhledem k tomu, že největším dlužníkem zdravotního pojištění je stát, požadujeme průběžné zvyšování plateb za tzv. státní pojištěnce, kteří čerpají zdravotní péči nejvíce.

2) Žádáme, aby ministr zdravotnictví jednal o zamýšlených reformách zdravotnictví s Českou lékařskou komorou, lékařskými odbory a se všemi ostatními organizacemi zastupujícími lékaře a nikoliv, tak jako dosud, pouze některými sdruženími lékařů.

3) Nesouhlasíme s takovými návrhy změn ve financování zdravotní péče, které poškodí lékaře. Podporujeme zvyšování spoluúčasti pacientů na úhradě zdravotní péče, ale odmítáme vybírat od pacientů nedůstojně nízké poplatky, které by nám měly kompenzovat plánované snížení plateb za péči ze strany zdravotních pojišťoven. Jsme lékaři a nikoliv výběrčí peněz pro zdravotní pojišťovny. Odmítáme nést na svých bedrech administrativní náklady spojené s výběrem takových poplatků stejně jako ekonomické riziko jejich nedovýběru.

4) Žádáme, aby byla odstraněna existenční nejistota soukromých lékařů, a aby bylo dodatečně umožněno uzavřít tzv. trvalý smluvní vztah těm z nich, kteří v době účinnosti vyhlášky č. 290/2006 Sb. o tento trvalý smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami požádali, a to s ohledem na skutečnost, že zdravotní pojišťovny vůči nim nesplnily svoji z platné legislativy vyplývající povinnost.

5) Požadujeme s účinností od 1.7.2007 takovou novelu nespravedlivé vyhlášky č. 619/2006 Sb. o úhradách a regulacích objemu zdravotní péče, která v souladu s ekonomickými možnostmi zdravotních pojišťoven zvýší příjmy všech soukromých lékařských praxí minimálně o 10 %.

6) Trváme na plné realizaci Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami s navýšenou cenou lékařské práce a požadujeme pro ambulantní specialisty návrat od paušálního způsobu úhrady k výkonovému způsobu úhrady za zdravotní péči.

Pro praktické lékaře požadujeme podstatné zvýšení kapitační platby a úhradu výkonů mimo tuto kapitační platbu podle stejných pravidel jako u ambulantních specialistů.

7) Požadujeme zvýšení základních platů a spravedlivé ohodnocení práce lékařů v nemocnicích tak, aby tito lékaři nebyli existenčně závislí na obrovském množství přesčasové práce. Trváme na dodržování zákoníku práce a limitů pro přesčasovou práci, které stanoví směrnice EU za účelem ochrany pacientů i zdraví lékařů.

Petiční výbor:

MUDr. Jan Píštěk, Břestek, jan.pistek@seznam.cz, předseda a kontaktní osoba

MUDr. Milan Tržil, Znojmo, mudrtrzil@volny.cz

MUDr. Šárka Drinková, Havlíčkův Brod, drinkovasarka@seznam.cz

(red), www.Zdravi.Euro.cz


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Praktičtí lékaři sepsali petici

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Praktičtí lékaři sepsali petici

Komentáře

dalších 8 komentářů
Petr Kamínek Re:poplatky  | 30. 04. 2007 22:41

konečně někdo se zdravým selským rozumem, už mi z té nenávisti kolem běhal mráz po zádech

Bohumír Šimek Milí Jane, Milane a Šárko! - 2  | 24. 04. 2007 23:27

Ad 5) Inflace roste rychleji než vaše požadavky. Ad 6) SPL žádá o seznam výkonů v korunách a nikoliv v bodech. Požadavek AS za návrat plateb za výkony místo paušálních plateb je spravedlivý. Požadavek navýšení kapitační platby pro praktické lékaře a nepodpora progresivního proplácení výkonů je zcestný a vede k degradaci zdravotní péče. Ad 7) Požadavky jsou příliš vágní. Nemocniční lékař by měl mít plat na úrovni našich soudců a za hodinu noční práce by měl dostat 500,-Kč! Závěrem: Vaší chybou je, že neprosazujete přirozené vztahy ve zdravotnictví s vkládáním garančních peněz pacientem do systému v ambulantní medicíně, které zdravotní pojišťovna svým klientům proplatí. To je jediná cesta, jak jako pacient si mohu ohlídat své investované peníze, jako pacient rozhoduji o tom, který lékař mé peníze dostane, a stávám se jako pacient rovnocenným partnerem svého ošetřujícího lékaře a jedině tak mohu spolurozhodovat o svém vyšetřování a o své optimální léčbě.

Bohumír Šimek Milí Jane, Milane a Šárko! - 1  | 24. 04. 2007 23:25

Čím jménem mluvíte? Jménem praktických lékařů v SPL nikoliv. Ve jménu praktických lékařů v Praktiku nikoliv. Ve jménu předsedy Milana Kubka ČLK? Kdo vás pověřil touto výzvou? Vaše názory zjevně neprošly veřejnou diskusí a v jednotlivostech jsou zcestné! Ad 1) Hodláte setrvat v současném socialistickém systému zdravotnictví a domníváte se, že řešením systému je zvýšení přísunu peněz ze státního rozpočtu. V socialistickém systému zdravotnictví může zmizet celý rozpočet a k lékařům se stejně peníze nedostanou. A z pohledu pacienta se systém propadá do korupce a protekce. To nechci! Ad 2) Jednání mezi Tomášem Julínkem a Milanem Kubkem je vskutku obtížné pro osobní animozity. Ad 3) SPL považuje administrativní poplatky pacientů jako krok správným směrem k regulaci nadměrných ztrát v systému. Jen dle mého názoru než nevratné administrativní poplatky by byly přijatelnější pacientem do systému vložené garanční peníze, které by pojišťovna pacientům proplácela. Tím se navíc řeší plodná konkurence lékařů i zdravotních pojišťoven a omezuje se tunelování naší zdravotní daně. Ad 4) Trvalý smluvní vztah doporučený Milanem Kubkem není pro všechny praktické lékaře ideální. Ad 5) Inflace roste rychleji než vaše požadavky.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné