Praktičtí lékaři sepsali petici

Titulní obrázek

„Nesouhlasíme s takovými návrhy změn ve financování zdravotní péče, které poškodí lékaře. Podporujeme zvyšování spoluúčasti pacientů na úhradě zdravotní péče, ale odmítáme vybírat od pacientů nedůstojně nízké poplatky,“ píší v petici zaslané prezidentovi, vládě, parlamentu a ministrovi zdravotnictví praktičtí lékaři…

Praktičtí lékaři se rozhodli sepsat petici, v níž požadují co nejrychlejší stabilizaci situace ve zdravotnictví. Žádají především efektivnější financování systému, zlepšení vztahů a plateb ze strany pojišťoven či zvýšení kapitační platby. V současnosti již dokument koluje mezi lékaři.

Prezidentovi České republiky, Vládě České republiky, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, ministrovi zdravotnictví vlády ČR

Podepsaní lékaři se na vás obrací v souladu s článkem 18 Listiny základních práv a svobod a s §1 a §5 zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním v platném znění a předkládají vám tuto petici:

1) České zdravotnictví trpí nedostatkem financí a stávající vysoká kvalita a široká dostupnost zdravotní péče pro občany jsou dosahovány na úkor platů lékařů v nemocnicích a na úkor příjmů soukromých lékařských praxí. Proto požadujeme zvýšení celkových výdajů na zdravotnictví alespoň na 8 % HDP ČR, tedy na minimální úroveň doporučovanou ze strany EU členským státům. Vzhledem k tomu, že největším dlužníkem zdravotního pojištění je stát, požadujeme průběžné zvyšování plateb za tzv. státní pojištěnce, kteří čerpají zdravotní péči nejvíce.

2) Žádáme, aby ministr zdravotnictví jednal o zamýšlených reformách zdravotnictví s Českou lékařskou komorou, lékařskými odbory a se všemi ostatními organizacemi zastupujícími lékaře a nikoliv, tak jako dosud, pouze některými sdruženími lékařů.

3) Nesouhlasíme s takovými návrhy změn ve financování zdravotní péče, které poškodí lékaře. Podporujeme zvyšování spoluúčasti pacientů na úhradě zdravotní péče, ale odmítáme vybírat od pacientů nedůstojně nízké poplatky, které by nám měly kompenzovat plánované snížení plateb za péči ze strany zdravotních pojišťoven. Jsme lékaři a nikoliv výběrčí peněz pro zdravotní pojišťovny. Odmítáme nést na svých bedrech administrativní náklady spojené s výběrem takových poplatků stejně jako ekonomické riziko jejich nedovýběru.

4) Žádáme, aby byla odstraněna existenční nejistota soukromých lékařů, a aby bylo dodatečně umožněno uzavřít tzv. trvalý smluvní vztah těm z nich, kteří v době účinnosti vyhlášky č. 290/2006 Sb. o tento trvalý smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami požádali, a to s ohledem na skutečnost, že zdravotní pojišťovny vůči nim nesplnily svoji z platné legislativy vyplývající povinnost.

5) Požadujeme s účinností od 1.7.2007 takovou novelu nespravedlivé vyhlášky č. 619/2006 Sb. o úhradách a regulacích objemu zdravotní péče, která v souladu s ekonomickými možnostmi zdravotních pojišťoven zvýší příjmy všech soukromých lékařských praxí minimálně o 10 %.

6) Trváme na plné realizaci Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami s navýšenou cenou lékařské práce a požadujeme pro ambulantní specialisty návrat od paušálního způsobu úhrady k výkonovému způsobu úhrady za zdravotní péči.

Pro praktické lékaře požadujeme podstatné zvýšení kapitační platby a úhradu výkonů mimo tuto kapitační platbu podle stejných pravidel jako u ambulantních specialistů.

7) Požadujeme zvýšení základních platů a spravedlivé ohodnocení práce lékařů v nemocnicích tak, aby tito lékaři nebyli existenčně závislí na obrovském množství přesčasové práce. Trváme na dodržování zákoníku práce a limitů pro přesčasovou práci, které stanoví směrnice EU za účelem ochrany pacientů i zdraví lékařů.

Petiční výbor:

MUDr. Jan Píštěk, Břestek, jan.pistek@seznam.cz, předseda a kontaktní osoba

MUDr. Milan Tržil, Znojmo, mudrtrzil@volny.cz

MUDr. Šárka Drinková, Havlíčkův Brod, drinkovasarka@seznam.cz

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Praktičtí lékaři sepsali petici
Ohodnoťte tento článek!