Práva duševně nemocných v ČR monitoruje „evropská policie“

„Jsme vlastně jakousi evropskou policií, která má oprávnění zkontrolovat v členských zemích Rady Evropy jakýkoli ústav, v němž jsou občané nedobrovolně zadržováni. Proto letos už podruhé zjišťujeme v ČR podmínky…

nedobrovolného pobytu vašich občanů v různých institucích včetně psychiatrických léčeben.“ Na semináři, který ve dnech 16. a 17. května proběhl na ministerstvu zdravotnictví, to uvedl zástupce Evropského výboru pro prevenci mučení a nelidského zacházení s lidskými jedinci (CPT) Oliver Lewis.

Jak při prvním šetření v roce 1997, tak letos tento výbor u nás zjistil některé závažné nedostatky a nyní žádá českou vládu o nápravu. Mezi nejzávažnější chyby výbor řadí absenci podrobnějších zákonných pravidel pro omezování svobody, tzn. nedobrovolnou hospitalizaci a pro zbavování způsobilosti k právním úkonům s tím, aby čeští zákonodárci do legislativy začlenili existující evropské vzory. Ty dostatečně brání riziku zneužití pravomocí úředních orgánů či dalších institucí.

Spolu s evropským výborem se semináře zúčastnila mezinárodní organizace Mental Disability Advocacy Center, jež ČR věnovala podrobný výklad k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod tak, aby čeští soudci, psychiatři a další příslušní odborníci včetně organizací hájících zájmy pacientů uměli správně aplikovat tuto konvenci na oblast zdravotnictví. „Český stát se u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku dostane do problémů, pokud nezajistí legislativní i kontrolní nápravu, co se týče práv duševně nemocných,“ konstatoval specialista na medicínské právo z Velké Británie Oliver Thorold. U tohoto soudu totiž důkazní břemeno nese stát, který zavinil svou nečinností či chybným rozhodováním újmu pacienta či jeho rodiny. Znamená to, že postižený jedinec nemusí ve Štrasburku složitě dokazovat, že má pravdu, ale naopak stát (vláda) musí prokázat svou nevinu.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!