Pravicový návrh levicové ministryně

Koncepci zdravotnictví na léta 2005 až 2009, kterou vzala na vědomí vláda, kritizují v podstatě všichni. Jedním ze zásadních argumentů řady kritiků je, že nemá cenu začít prosazovat levicovou reformu rok před volbami, píše Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR…

Koncepci zdravotnictví na léta 2005 až 2009, kterou vzala na vědomí vláda, kritizují v podstatě všichni, kdo v českém zdravotnictví působí nebo někoho zastupují.

Jedním ze zásadních argumentů řady kritiků je, že nemá cenu začít prosazovat levicovou reformu rok před volbami. Nicméně jedno z navrhovaných opatření je pokrokové a pravicové, a má tudíž šanci přežít i očekávanou povolební výměnu levicové ministryně za ministra či ministryni pravicovou.

Elektronické zdravotní knížky. Záměrně nepíši obecně zdravotní knížky, protože na jejich papírové formě není nic pokrokového a jejich zavádění zatíží lékaře další administrativou.

Česko je napřed! Pokrokovost elektronických zdravotních knížek, které v České republice zavádí společnost IZIP, spočívá v jejich podstatě: v elektronickém vedení zdravotních informací pacienta.

Nelze je v tuto chvíli zaměnit za zdravotní dokumentaci, protože tento oficiální statut dává český právní systém pouze dokumentaci papírové. To jsou (pro dokreslení) desítky papírových složek, které se o zdravotním stavu pacienta za dobu jeho života nashromáždí v desítkách zdravotních zařízení.

Mnohdy jsou umístěné v nezajištěných skříních v čekárnách. Nicméně vyspělý svět i Evropa jednoznačně směřují k elektronizaci zdravotnictví, jehož základem bude právě elektronická zdravotní dokumentace.

Velká Británie, Rakousko nebo Německo jsou příklady států, které k elektronizaci výměny a ukládání zdravotních informací směřují a které v nejbližších letech do této změny investují desítky miliard eur.

Díky elektronickým zdravotním knížkám a datovým standardům, které ministerstvo zdravotnictví prosazuje, je Česká republika alespoň v něčem napřed. Pro pacienta. Pravicovost elektronických zdravotních knížek spočívá v tom, že pacientovi umožňují větší kontrolu nad jeho zdravím.

Pacient má dobrý přehled o tom, jaký je jeho zdravotní stav, jaká vyšetření a s jakým výsledkem absolvoval, jaké léky mu byly předepsány. Nebude mít navíc pocit, že mu je jeho zdravotní stav tajen, mohou se omezit zbytečná nebo zbytečně opakovaná vyšetření, sníží se pravděpodobnost, že léky, které dostane od různých lékařů, mu ve svém součtu ublíží.

Elektronická zdravotní knížka a později elektronická zdravotní dokumentace tak může v konečném důsledku i usnadnit pacientovi výběr lékařského zařízení, v němž se bude chtít léčit, či výběr ošetřujícího lékaře.

Usnadní se totiž i předávání informací při změně lékaře či zařízení, neboť vypisování různých výpisů v současnosti lékaře značně časově zatěžuje. Z toho také vyplývá, že zavádění elektronických zdravotních knížek pouze nevytváří prostor pro úspory ve zdravotnictví, ale také vytváří podmínky pro zlepšení zdravotní péče pro pacienty.

Tím se toto opatření vymyká opatřením ostatním, která sledují pouze snížení nákladů a o nichž jejich kritici tvrdí, že povedou ke zhoršení zdravotní péče. Je tedy škoda, že se tato skutečnost ztrácí v záplavě kritik a polemik ohledně reformy zdravotnictví. Exkluzivita.

Škoda také je, že elektronické zdravotní knížky si mohou v tuto chvíli zřídit pouze pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), byť je to logické, protože VZP zavádění elektronických zdravotních knížek financuje jako benefit pro své pojištěnce. Že za ním vidí i úspory nákladů na jejich péči, je zřejmé.

Nicméně i toto by se mohlo v blízké budoucnosti změnit. Připravují se totiž kroky, na základě kterých by byl zápis lékaře do zdravotní knížky pacienta honorován. To by jistě přispělo i k rozvoji vlastní elektronické komunikace mezi lékaři a zdravotnickými zařízeními.

Se zápisem v elektronické podobě se pracuje zcela jinak, než když se musí stále totéž opakovaně uvádět v písemné podobě. A pokud se stručné informace v médiích nemýlí, tak VZP je v této souvislosti ochotna jednat o ukončení své exkluzivity.

PAVEL NEUGEBAUER, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, Euro

Pravicový návrh levicové ministryně
Ohodnoťte tento článek!