Pravicový návrh levicové ministryně

„Elektronická zdravotní knížka je jen první krůček! IZIP považuji za velmi užitečný, ale projekty, se kterými mě seznamují evropští kolegové, mají ambice mnohem vyšší,“ píše prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba…

Elektronická zdravotní knížka je jen první krůček! IZIP považuji za velmi užitečný, ale projekty, se kterými mě seznamují evropští kolegové, mají ambice mnohem vyšší.

Země, jako Velká Británie, Německo, Francie, investují během několika příštích let miliardy eur, aby uskutečnily své představy “ elektronického zdravotnictví“ (to znamená uceleného řešení, které mimo jiné zabezpečí shromažďování zdravotnických informací včetně léčebných úkonů, jejich vyhodnocení a kontrolu, přístup všech pojištěnců, online propojení zdravotníků i zdravotních pojišťoven, dokonalý přehled o cenách, možnost analýz, modelaci trendů a tak dále).

Česko bohužel není napřed! Nemyslím si, že bychom měli v některé oblasti významnější náskok. Zdravotnická zařízení (ordinace, nemocnice, lékárny…) i zdravotní pojišťovny mají většinou kvalitní hard i softwarové vybavení, chybí ale koordinace záměru prosazovaného, zejména finančně, státem.

Překvapilo mě, že součástí stabilizačních opatření ve zdravotnictví není jasně vyjádřená podpora ani projektu IZIP, ani závěrům letos pro ministerstvo zdravotnictví ukončené “ Studie proveditelnosti epreskripce“.

Nedovedu si představit efektivnější způsob eliminace nadbytečných lékařských úkonů, předepsaných léků či snížení rizika poškození pacientů. Pravicový návrh levicové ministryně? Nerozumím, proč je elektronickým zdravotním knížkám vtiskována “ pravicovost“.

V České republice stáli sice u zrodu projektu IZIP dva poslanci ODS, nicméně evropské vlády připravují nebo již vyhodnocují pilotní fáze ehealth řešení bez ohledu na stranickou příslušnost. Posílit bezpečnost léčení a uspořit výdaje ve zdravotnictví totiž nevelí politická orientace, ale logické uvažování.

LUBOMÍR CHUDOBA, Euro

autor je prezident České lékárnické komory

Pravicový návrh levicové ministryně
Ohodnoťte tento článek!