Pravidla pro zdravotnické registry má upřesnit vyhláška

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) má výhrady k dnes sněmovnou přijatému vládnímu návrhu na změnu informačního systému ve zdravotnictví. Předseda úřadu Igor Němec se s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem (TOP 09) dohodl, že k uvedení registru do provozu musí do dvou let k novému předpisu vzniknout upřesňující vyhláška. Pokud nebude stačit, slíbilo ministerstvo normu novelizovat, řekl včera Němec novinářům.

ÚOOÚ nesouhlasí, aby byl národní zdravotnický systém do nové právní úpravy převeden v dosavadním stavu, protože se jedná o pravidla z 60. let minulého století, která jsou v rozporu s standardy a soudobou praxí vyspělých zemí.

„Za hlavní nedostatek vládního návrhu je nutno považovat velmi obecné zaměření na celkový rámec informačního systému – vůbec nejsou definovány účelné a přesně stanovené postupy zpracování citlivých údajů občanů,“ uvádí úřad.

Ministerstvo podle ÚOOÚ ani neodůvodnilo potřebnost dlouhodobého uchování citlivých údajů v registrech a nutnost sdílení dat napříč registry. Zkušenosti z jiných evropských států totiž prý ukazují, že pro účely, kterým má systém sloužit, stačí databáze odborných studií, které jsou vedeny buď se souhlasem pacientů nebo anonymně.

Na vzdory odporu opozice dnes návrh zákona o zdravotních službách, který vymezuje podmínky poskytování zdravotní péče a postavení státu, poskytovatelů péče a pacientů včetně registrů, schválila sněmovna.

Pravidla pro zdravotnické registry má upřesnit vyhláška
Ohodnoťte tento článek!