Právní rozbor k povinnosti lékařů vyznačovat na receptu způsob úhrady léku

V rubrice Dokumenty si můžete stáhnout právní rozbor k novele vyhlášky MZ č. 343/1997 Sb., který se týká povinnosti lékařů vyznačovat na receptu způsob úhrady předepsaného léku. Autoři materiálu konstatují, že novelizované znění vyhlášky nemá oporu v zákoně, a také popisují rizika a doporučení pro praxi…

Vážení čtenáři, v rubrice Dokumenty si můžete stáhnout právní rozbor k novele vyhlášky MZ č. 343/1997 Sb., který se týká zejména povinnosti lékařů vyznačovat na receptu způsob úhrady předepsaného léčivého přípravku. Tento právní rozbor si nechala u advokátní kanceláře vypracovat Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS).

Autoři materiálu konstatují, že „novelizované znění vyhlášky o předepisování léčiv nemá oporu v zákoně“, ale dále upozorňují na to, že „tato výše uvedená vada nemění nic na právní závaznosti příslušného ustanovení vyhlášky, a to až do případného zrušení Ústavním soudem.“

Možná rizika, dopady a doporučení pro praxi najdete v plném znění právního rozboru, který je vám k dispozici v rubrice .

Ohodnoťte tento článek!