Právníci diskutovali se zástupci MZ o nové úhradové vyhlášce a zákonu o léčivech

Tradiční projekt Pražský právnický podzim letos obohatila konference zaměřená na aktuality ze zdravotnického práva, jež mají dopad na lékový trh a ekonomiku zdravotnických zařízení.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Konferenci ve čtvrtek 10. listopadu uspořádala na pražském Smíchově mezinárodní advokátní kancelář PwC Legal ve spolupráci s Havlíček Brain Team.

Odborníci z PwC Legal provedli první rozbor novely zákona o léčivech, kterou pouhý den předtím schválila Poslanecká sněmovna a která řeší problém nedostatku léků kvůli paralelnímu exportu. „Cílem konference bylo identifikovat oblasti, kde se realita systému zdravotnictví dostává do rozporu s právem. Věříme, že právě důsledné dodržování práva je cestou k nápravě poměrů ve zdravotnictví,“ říká Bořivoj Líbal, řídící partner PwC Legal.

První blok konference se zaměřil na úhradu zdravotní péče a otázky s tím spojené. Diskutovali v něm Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu, exministr a poslanec Leoš Heger a specialista na zdravotnické právo PwC Legal Ondřej Dostál. Dále vystoupil prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba či prorektor Masarykovy univerzity v Brně Ivan Malý.

„Nejdůležitějším právem pacienta je právo se léčit. Zákon však může omezit rozsah nároku na úhradu této péče z veřejných zdrojů. Realita se však velmi liší od toho, co je napsané v zákoně. Ten totiž poskytuje zdánlivě široký individuální nárok pojištěnce na hrazenou péči, jež je fakticky krácena úhradovými omezeními na straně zdravotnických zařízení,“ komentuje Ondřej Dostál, odborník na zdravotnictví z PwC Legal, dopady tzv. úhradové vyhlášky, která rozděluje každoročně stamiliardový rozpočet zdravotního pojištění. „Vyhlášky přitom nemají předem daná zákonná kritéria,“ upozorňuje Dostál.

Do druhého bloku, který se zaměřil na úhrady léčiv a regulaci lékového trhu, pozvání přijali Jan Strnad, vedoucí oddělení Koordinace správních řízení Státního úřadu pro kontrolu léčiv, dále Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně, a daňový odborník společnosti PwC ČR Jindřich Ibl. Závěrečný blok konference se věnoval problematice zdravotních pojišťoven, náhradě škod, právu na soukromí a zdravotnickým registrům. Vystoupili zde mj. soudce Nejvyššího soudu ČR Robert Waltr či emeritní soudce Ústavního soudu Jiří Nykodým. K regulaci zdravotních pojišťoven přednesl příspěvek Adam Vojtěch, člen Správní rady VZP a zástupce Ministerstva financí ČR.

„Pacientům by novela zákona o léčivech a poslanecké návrhy měly přinést větší záruky dostupnosti léků v českých lékárnách. Zástupci farmaceutického průmyslu, distributorů léků a lékárníků se však nedokáží shodnout na tom, zda skutečně tento efekt přinese. Zájmové skupiny se navzájem obviňují z poškozování českého pacienta omezováním hospodářské soutěže a vývozem léků do zahraničí v objemu desítek miliard korun,“ doplnil Ondřej Dostál.

Ohodnoťte tento článek!