Právo na pohřbení mrtvě narozených dětí

paragrafy, právo, zákony, soud, sprvedlnost

Při ministerstvu pro místní rozvoj vznikla pracovní komise, která se podílí na přípravě novely zákona o pohřebnictví. Jak informoval její člen Marek Hanák z Kanceláře veřejného ochránce práv, změna zákona má umožnit rodičům pohřbít své mrtvě narozené děti, jejichž ostatky dosud končily v nemocničních spalovnách.

„Účelem navrhované změny právní úpravy je zabránit tomu, aby pozůstatky mrtvě narozených dětí končily v nemocničních spalovnách, kde dochází k jejich zpopelnění společně s ostatním nemocničním odpadem a lidskými amputáty,“ vysvětlil Marek Hanák z kanceláře Veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové.

„Není žádný rozumný důvod pro to, aby rodiče dětí, které zemřely ještě před porodem, nemohli požádat o vydání svého mrtvě narozeného dítěte za účelem jeho pietního pohřbení dle svého přání,“ dodal právník Hanák. Zákonná úprava by proto měla zakotvit právo rodičů na vydání mrtvě narozeného dítěte, včetně plodu po potratu, pro možnost pohřbu.

Církevní hřbitovy

Jedním z dalších témat, kterým se komise zabývá, je i návrh umožnit zřízení soukromého pohřebiště za účelem pohřbení členů rodiny na vlastním pozemku. „Stávající zákon umožňuje zřízení a provozování neveřejného pohřebiště pouze, pokud jde o uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných ostatků členů řeholních řádů nebo kongregací,“ popsal Marek Hanák. Další výjimku pak tvoří registrované církve a náboženské společnosti, jejichž vnitřní předpisy neumožňují ukládání lidských ostatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti.

Na rozdíl od jiných zemí na našem území nemají s výjimkou šlechtických hrobek či církevních hřbitovů soukromá pohřebiště velkou tradici. V posledních letech ale zájem o netradiční pohřby, například uložením zpopelněných ostatků v lese ke kořenům stromu či vysypáním kremačního popela do řeky, stoupá. „Názory na toto téma budou určitě různé a nalezení shody nebude jednoduché. Důležité ale je, že ministerstvo k revizi zákona o pohřebnictví přistoupilo. Bude zajímavé sledovat, k jakým závěrům v komisi dospějeme,“ uzavřel Marek Hanák.

Ohodnoťte tento článek!