Pražská deklarace 2015

Ilustrační foto; podpis, pero

My, prezidenti lékařských komor a asociací, kteří jsme se sešli 12. června 2015 v Praze, vyjadřujeme svým podpisem Pražské deklarace společnou vůli posílit vzájemnou spolupráci a poskytovat si podporu a pomoc, a to v zájmu všech členů organizací a asociací, které reprezentujeme.

Našimi společnými cíli v rámci celé Evropy i v jednotlivých zemích jsou:

1) podpora demokracie a dodržování základních lidských práv a občanských svobod;

2) podpora lékařské vědy a rozvoje medicíny;

3) odstraňování nerovností a nespravedlností v dostupnosti zdravotní péči a lékařského ošetření, a to zejména v zemích, které jsou zasaženy ekonomickou nebo humanitární krizí;

4) důraz na etiku výkonu lékařského povolání;

5) prosazování principu profesní autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách, tento princip je zárukou kvalitní péče o pacienty;

6) zlepšování pracovních a ekonomických podmínek pro lékaře;

7) posuzování veškerých připravovaných politických rozhodnutí, která by mohla mít dopad na zdraví a zdravotní péči, a to na evropské i národní úrovni, s cílem prosazovat, aby tento vliv byl pozitivní.

Některé z našich organizací a asociací sdružují lékaře na principu dobrovolného členství, jiné jsou zákonem ustavené profesní samosprávy, které mají odpovědnost za regulaci přístupu k lékařskému povolání a vykonávají disciplinární pravomoc vůči svým členům. Z těchto důvodů mají jednotlivé naše organizace rozdílný vliv na budoucnost medicíny a lékařské profese. Navzdory jejich rozdílnému formálnímu statusu považujeme všechny národní lékařské organizace a asociace za rovnocenné. Spolupráce mezi lékaři a jejich organizacemi je jedním ze základních předpokladů budoucího rozvoje medicíny a zdravotní péče i posilování bezpečnosti pacientů v Evropě.

My, prezidenti národních lékařských komor a asociací, si velmi vážíme činnosti mezinárodních lékařských organizací v Evropě, k níž také naše organizace a asociace přispívají. Zároveň však tyto mezinárodní lékařské organizace v zájmu našich členů vyzýváme k lepší dělbě práce a větší efektivitě vzájemné spolupráce. Zavazujeme se prosazovat reorganizaci a slučování stávajících evropských lékařských organizací tak, aby lékaři získali na evropské úrovni silnější zastoupení při nižších nákladech.

Budeme dále podporovat naši vzájemnou přímou spolupráci a výměnu informací s cílem maximalizovat efektivitu ve využívání finančních i lidských zdrojů. Za stejným účelem by také evropské lékařské organizace měly více využívat možnosti své spolupráce v Bruselu.

V případě, že bude nezávislost kterékoli z našich organizací jakkoli ohrožena, slibujeme svým kolegům solidární podporu a pomoc. Princip vzájemné solidarity budeme dodržovat také v případech, kdy bude ohrožena nezávislost některé z profesních lékařských samospráv.

ALBÁNIE – Dr. Fatmir Brahimaj, prezident Albánské lékařské komory

BELGIE – Dr. Roland Lemye, viceprezident Belgické lékařské asociace

BULHARSKO – Dr. Galinka Pavlov, viceprezidentka Bulharské lékařské asociace

ČESKÁ REPUBLIKA – Dr. Milan Kubek, prezident ČLK

ESTONSKO – Dr. Lembi Aug, prezidentka Estonské lékařské asociace

FINSKO – Dr. Tuula Rajaniemi, prezidentka Finské lékařské asociace

FRANCIE – Dr. Patrick Bouet, prezident Francouzské lékařské rady

CHORVATSKO – Dr. Hrvoje Šobat, Ph.D., prezident Výboru pro mezinárodní spolupráci Chorvatské lékařské komory

ITÁLIE – Dr. Roberta Chersevani, prezidentka Italské lékařské asociace

IZRAEL – Dr. Efraim Zohav, viceprezident Izraelské lékařské asociace

MAĎARSKO – Dr. István Éger, prezident Maďarské lékařské komory

NĚMECKO – Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, prezident Německé lékařské komory

NIZOZEMSKO – Prof. Dr. Rutger Jan van der Gaag, prezident Nizozemské královské lékařské asociace

POLSKO – Dr. Maciej Hamankiewicz, prezident Polské lékařské a stomatologické komory

PORTUGALSKO – Prof. Dr. José Manuel Silva, prezident Portugalské lékařské asociace

RAKOUSKO – Dr. Harald Mayer, viceprezident Rakouské lékařské komory

RUMUNSKO – Dr. Călin Bumbuluţ, viceprezident Rumunské lékařské akademie

ŘECKO – Dr. Michail Vlastarakos, prezident Řecké lékařské asociace

SLOVENSKO – Dr. Marian Kollár, prezident Slovenské lékařské komory

SLOVINSKO – Brane Dobnikar, generální tajemník Slovinské lékařské komory

ŠPANĚLSKO – Dr. Juan José Rodríguez Sendín, prezident Španělské lékařské asociace

ŠVÉDSKO – Dr. Heidi Stensmyrenová, prezidentka Švédské lékařské asociace

TURECKO – Dr. Bayazit Ilhan, prezident Turecké lékařské asociace

VELKÁ BRITÁNIE – Dr. Terry John, předseda Zahraničního výboru Britské lékařské asociace

Ohodnoťte tento článek!