Pražská organizace vozíčkářů oslavila 10. výročí

Je tomu již deset, co byla 17. dubna 1991 zaregistrována Pražská organizace vozíčkářů (POV). Jejím cílem je obhajovat a prosazovat práva a specifické potřeby lidí odkázaných na ortopedický vozíček. Hned na začátku své existence se pražská organizace přihlásila k celosvětovému hnutí Independent Living…

což s sebou neslo i realizaci nové sociální služby – osobní asistence.

V červnu 1998 POV otevřela Středisko přístupného vzdělávání, kde probíhají jazykové a počítačové kursy. Předsedkyně organizace Zdeňka Hanáková považuje počítačovou gramotnost za velmi významnou pro možné pracovní uplatnění vozíčkářů.

Předsedkyně podvýboru pro integraci občanů se zdravotním postižením PČR Daniela Filipiová upozornila na problémy spojené s existencí zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který vešel v účinnost 1. ledna 2001. Podle něj má na označení znakem se symbolem vozíčkáře nárok každý, kdo je držitelem průkazky ZTP nebo ZTP/P. To podle odhadu ministerstva dopravy povede k vydání až miliónu těchto označení.

Nárok vzniká osobám, jako jsou postižení diabetem, srdečními potížemi, či např. osobám s mentálním postižením. Velké množství občanů tak bude moci parkovat na místech určených pro vozíčkáře, čímž omezí přístupnost řady lokalit právě pro občany se sníženou pohyblivostí. „S ohledem na výše uvedené skutečnosti došlo k naprosté devalvaci mezinárodního symbolu, který je na celém světě přiznáván pouze osobám s těžkým tělesným postižením“, zdůraznila D. Filipiová.

POV FASHION 2001

Pražská organizace vozíčkářů pořádá 22. dubna v pořadí již 5. ročník módní přehlídky POV FASHION 2001. Večerem v pražském hotelu Diplomat bude návštěvníky provázet Petr Vacek, zazpívá Monika Absolonová a vedle vozíčkářů se na předváděcím molu objeví i modelky prestižní agentury Czechoslovak Models. Přímý přenos bude možné sledovat na internetové adrese live.atlas.cz.

(jp)

Ohodnoťte tento článek!