Pražští hygienici kontrolují provozovny rychlého občerstvení na koupalištích

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) se i letos zaměřuje na kontroly provozoven rychlého občerstvení a stravovacích služeb v areálech pražských koupališť. Za loňskou letní sezónu HSHMP provedla 40 kontrol na čtrnácti pražských koupalištích. 14 kontrolních akcí proběhlo již letos a další budou pokračovat.

Ve většině případů v provozovnách závady shledány nebyly. V pěti se však pochybení přece jen vyskytla. HSHMP proto přistoupila k udělení finanční sankce. V loňském roce bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 48 000 Kč. Letos zatím pražští hygienici k uložení finančního postihu přistoupit nemuseli.

Hlavní prohřešky

„Nejčastěji jsme se setkali s nedodržováním provozní a osobní hygieny. Ve vícero případech nebyly splněny požadavky ohledně zařízení provozovny,“ vypočítává nejfrekventovanější prohřešky ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek. „Při kontrolách jsme zjistili i závady stavebně technického charakteru. Určitá pochybení se vyskytla při skladování potravin, v provozovnách jsme třeba objevili potraviny po uplynutí doby použitelnosti, a dokonce potraviny plesnivé nebo bez jakéhokoliv označení. Zaznamenali jsme rovněž špatné zacházení s potravinami při jejich přípravě. Například šlo o skladování syrového masa a vajec společně s pokrmy určenými k přímé konzumaci, kdy existuje zvýšené riziko křížové kontaminace nežádoucími mikroorganismy,“ doplňuje Jarolímek a zároveň poukazuje, že práce v oblasti stravovacích služeb vyžaduje, v zájmu ochrany spotřebitelů a konzumentů, detailní dodržování platných předpisů. „V rámci kontrol proto nemůžeme tolerovat ani takové, pro někoho možná menší prohřešky jako chybějící přívod vody na zaměstnaneckém WC, chybějící víka na odpadkových koších, teploměry v lednicích, zdravotní průkazy zaměstnanců nebo neexistující analýzu rizika bezpečného nakládání s potravinami v konkrétní provozovně (tzv. HACCP),“ dodává Jarolímek.

Na co se hygienici při kontrolách zaměřují?

Provozovny rychlého občerstvení na koupalištích jsou nejčastěji koncipovány jako pevné stánky, pro které platí obdobné legislativní požadavky jako pro klasické provozovny stravovacích služeb. V těchto provozovnách se důsledně kontrolují podmínky provozní a osobní hygieny.

Velice důležitá je kontrola zajištění podmínek pro skladování potravin. V letních měsících, kdy teploty dosahují vysokých hodnot, totiž dochází také ke zvýšenému riziku možnosti pomnožení mikroorganismů v pokrmech a potravinách. Významným faktorem je zde zachování teplotního řetězce u skladovaných potravin po celu dobu jejich uchovávání.

Neméně významná je také kontrola dodržování správné výrobní a hygienické praxe při přípravě samotných pokrmů rychlého občerstvení a způsob jejich podávání cílovému spotřebiteli. Provozovatel by měl postupovat podle stálého postupu založeného na principech HACCP („zásadách bezpečného zacházení s potravinami v provozovně“), který by měl mít zpracován ve svém plánu.

Dále je kontrolován způsob poskytování informací o potravinách spotřebitelům, tedy to, zda provozovatel poskytuje spotřebitelům informace o každé látce nebo pomocné látce v pokrmu, která může způsobit alergii nebo nesnášenlivost. Hygienici samozřejmě kontrolují také dodržování tzv. „protikuřáckého“ zákona v provozovnách stravovacích služeb.

Ohodnoťte tento článek!