Před 110 lety se narodil přední mikrobiolog František Patočka

věda, laboratoř, výzkum, mikroskop

Před 110 lety, 22. října 1904, se narodil významný mikrobiolog a imunolog profesor František Patočka, zakladatel české lékařské mikrobiologie a virologie.

Svůj život turnovský rodák zasvětil bádání ve světě miliard virů a bakterií a v této oblasti posunul světové poznání v mnohém kupředu. Jako první Čech se začal zabývat tkáňovými kulturami, srovnával je a modifikoval, jak se to naučil v Pasteurově ústavu.

Byl také první na světě, kdo objevil a popsal fenomén mikrobiálního antagonismu u mikrokokových kmenů. A jako první ve střední Evropě zachycoval v průběhu epidemií kmeny chřipkových virů. Udělal několik původních objevů i ohledně viru obrny a také o tvorbě protilátek při léčbě antibiotiky.

Důležitou oblastí jeho vědeckého zájmu byly antropozoonózy – infekční nemoci zvířat přenosné na člověka. Rozvíjel studia brucelózy, listeriózy a atypických korynebakterií.

Byl dlouholetým přednostou Ústavu pro lékařskou mikrobiologii a imunologii, ze kterého vybudoval moderní pracoviště. Vydal první českou učebnici mikrobiologie. Zemřel 14. března 1985 v Praze ve věku 80 let.

Před 110 lety se narodil přední mikrobiolog František Patočka
Ohodnoťte tento článek!