Před operací má pacienta informovat operatér i anesteziolog

Titulní obrázek

Operace nebo jakýkoli jiný výkon prováděný v anestézii, tedy v narkóze, bývá zejména pro nezkušené pacienty zdrojem obav. K nim obvykle není důvod. Před každou operací musí pacienta informovat o zákroku jak operatér, tak anesteziolog.
„A nebojte se jich ptát na cokoli, každý detail zákroku. Je to vaše zdraví a máte na to právo,“ nabádá ministr zdravotnictví Tomáš Julínek…

Ministerstvo zdravotnictví nabádá nemocné, aby se nebáli ptát na všechny detaily zákroku, jde o jejich zdraví

Operace nebo jakýkoli jiný výkon prováděný v anestézii, tedy v narkóze, bývá zejména pro nezkušené pacienty zdrojem obav.

K nim obvykle není důvod. Před každou operací musí pacienta informovat o zákroku jak operatér, tak anesteziolog.

„A nebojte se jich ptát na cokoli, každý detail zákroku. Je to vaše zdraví a máte na to právo,“ nabádá ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Vydal k tomu i doporučení, jak se připravit na operaci a jak se v nemocnici chovat. Zásady shrnul v Knize bezpečí pacienta.

„Jde o vaše zdraví a vaši bezpečnost, takže je na místě dostatečná obezřetnost,“ opakuje ministr. „Jistě nelze rozsáhlou přípravu realizovat vždy – tam, kde se jedná o akutní výkon a není čas na prověřování kvalit personálu či nemocnice jako takové. Přesto byste měli vy, případně vaši blízcí dbát na to, abyste měli maximální možný pocit bezpečí.“

Pohovor s operatérem

Před každým výkonem by s vámi měl promluvit lékař, který jej bude provádět. Ten by vám měl vysvětlit:

* jaký výkon doporučuje provést a proč,

* jaká jsou rizika tohoto výkonu,

* jaké jsou varianty řešení a jaká jsou rizika těchto variant.

Nenechte se zastrašit odbornou terminologií a požádejte lékaře, aby vám vše vysvětlil srozumitelně a pokud možno česky.

Lékař je povinen odpovědět na vaše dotazy, tak se neváhejte zeptat. Jediná hloupá otázka je ta, která nebyla položena!

Nebojte se, že ho rozzlobíte – naopak, pokud na váš dotaz reaguje nevhodně, je to možný signál toho, že se nejedná o dobrého odborníka.

Nezapomeňte se též zeptat na:

* obvyklou délku pobytu v nemocnici,

* výskyt bolestí po výkonu

* za jak dlouho po výkonu budete moci pravděpodobně znovu pracovat.

„Součástí pohovoru je sepsání formuláře tzv. informovaného souhlasu, kde jsou základní informace o výkonu uvedeny,“ říká Julímek. Pokud je na to čas a vy máte pocit, že si potřebujete operatérovy informace promyslet, případně je konzultovat s někým dalším, požádejte ho o posečkání se sepsáním informovaného souhlasu. Až do zahájení výkonu máte právo souhlas kdykoli odvolat.

Pohovor s anesteziologem

Pokud bude výkon proveden v anestézii (narkóze), je povinen vás informovat i lékař, který bude anestézii podávat. Jemu položte obdobné dotazy jako operatérovi.

Celková anestézie se obecně podává dvěma způsoby:

* jako tzv. inhalační, kdy vás lékař „uspí“, přitom obvykle zavede do vašich dýchacích cest rourku, která brání poruchám dýchání.

* anestézie svodná (epidurální) – podáním léku do páteřního kanálu se znecitliví daná část těla, pacient je během výkonu vzhůru.

Obě varianty mají výhody i nevýhody a ne u všech výkonů je možný výběr. Anesteziolog by vám měl odpovědět na otázku, které varianty anestézie jsou možné, a je-li to z odborného hlediska možné, vyhovět vašemu přání.

I o tomto pohovoru sepisuje anesteziolog formulář – informovaný souhlas.

Výše uvedené informace vám vždy musí podat lékař, nesmí být zastoupen zdravotní sestrou.

Prevence záměny

Bohužel jsou známy případy, kdy došlo k záměně pacienta při výkonu nebo k záměně strany či orgánu, na kterém se výkon provádí. K takovým případům dochází u nás i v zahraničí. Lze jim předejít jedině pečlivou přípravou ze strany zdravotníků a dostatečnou obezřetnosti samotného pacienta.

Nebojte se proto zeptat operatéra či ošetřujícího lékaře, jak je v dané nemocnici zajištěna prevence tzv. stranové záměny. Obvykle se to děje tak, že se v případě, že by k záměně stran mohlo dojít (např. u párových orgánů, jako jsou ledviny, či při operacích na končetinách), místo výkonu na kůži jasně označí.

V době, kdy jste utlumeni celkovou anestézií nebo přípravnou injekcí (tzv. premedikace), je zvýšené riziko, že si vás personál může splést s jiným pacientem. Zeptejte se proto ošetřujícího lékaře, případně sestry, jak se pacienti pro výkony v celkové anestézii označují. Nejvhodnější je používání identifikačních plastových náramků.

Opět platí – bezpečnost především.

Součástí pohovoru je sepsání formuláře tzv. informovaného souhlasu, kde jsou základní informace o výkonu uvedeny Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví

Václav Pergl, Právo

Ohodnoťte tento článek!