Předsedkyně OS ČLK osočena kolegy z poškozování zájmů nemocnice

Diskuse kolem záměru pronajmout dialyzční jednotku v českolipské nemocnici se přenesla také na Okresní shromáždění ČLK. Předsedkyně OS ČLK MUDr. Helena Stehlíková…

Česká Lípa – se obrátila na přednostku okresního úřadu s dotazy, které souvisejí s uvedenou privatizací. „Na jednání okresního shromáždění jsem byla ředitelem NsP Česká Lípa a některými dalšími kolegy osočena z udavačství a poškozování zájmů nemocnice,“ konstatovala MUDr. Stehlíková. „Někteří kolegové se též snažili přesvědčit ostatní, že ČLK nepřísluší se o takové věci zajímat.“

Oprávněnost ČLK vyplývá z organizačního řádu, podle kterého okresní sdružení řeší zejména problematiku související s výkonem povolání lékaře a poskytováním zdravotní péče na území jejich působnosti.

„Nejedná se o udavačství, jak je mi podsouváno,“ vysvětluje MUDr. Stehlíková. „Otázky byly odeslány na vědomí příslušným institucím podle jejich odpovědnosti, to jest prezidentu ČLK, ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu vnitra, které je nadřízeným orgánem okresních úřadů. Ředitelka okresní pobočky VZP rozhoduje mimo jiné o uzavírání smluv o úhradě za poskytování zdravotní péče, je tedy odpovědná za to, kdo a kolik z veřejného zdravotního pojištění čerpá a zda je s těmito prostředky zacházeno účelně.“

Předsedkyně OS ČLK se domnívá, že svými dotazy nijak nepoškozuje zájmy nemocnice. „Je-li vše v pořádku, je to dobře. Pokud ne, je lépe na to přijít dříve, než bude nemocnice skutečně poškozena,“ argumentuje MUDr. Stehlíková.

EVA VLASTNÍKOVÁ, Českolipský deník, 12.12.2001

Ohodnoťte tento článek!