Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje už je kompletní

Generálního ředitele nově vytvořené společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáše Gottvalda doplní v tříčlenném představenstvu od ledna Vladimír Ninger a Petr Rudzan. Ninger byl dosud ředitelem Chrudimské nemocnice, Rudzan byl místopředsedou představenstev pěti nemocnic kraje zodpovědným za ekonomiku a připravoval jejich fúzi.

Do představenstva je jmenovala rada kraje. Funkce ředitelů nemocnic zůstanou zachovány, nebudou již ale členy představenstva jako dosud, řekl novinářům Gottvald.

„Po formální stránce budou mimo představenstvo, budou v pracovněprávním vztahu. Jejich kompetence budou směřovány výhledově především do oblasti zdravotní péče,“ uvedl Gottvald. Na místo Ningera bude v Chrudimi jmenován některý člen vedení, který se podílel na přípravě fúze.

Změny nastanou také v obsazení dozorčí rady. Přesune se do ní nynější předseda jednotlivých představenstev nemocnic Pavel Havíř. Rada bude šestičlenná, dvě místa by měla být vyhrazena zástupcům zaměstnanců.

Pět nemocnic, které byly samostatnými akciovými společnostmi, zahájilo 1. července proces fúze, na přelomu letošního a příštího roku bude do obchodního rejstříku zapsán jediný nový subjekt s názvem Nemocnice Pardubického kraje. Spojení má zajistit lepší hospodaření zdravotnických zařízení a odstranit hrozbu insolvence. Během dvou let se také zvýší základní kapitál nemocnic celkově o 250 milionů korun, aby se eliminovaly kumulované ztráty z minulosti. V příštích letech by měla přinést značné úspory restrukturalizace zdravotní péče včetně koncentrace oborů do některých nemocnic, společné nákupy léků a zdravotnického materiálu, centralizace řízení, spojený informační systém a sdílené služby.

Nemocnice jsou celkově dlouhodobě ztrátové. Nad vodou je udržuje pouze finanční výpomoc hejtmanství, takzvané vyrovnávací poplatky.

Krajští radní dnes také do konce roku pověřili řízením Litomyšlské nemocnice Miroslava Vlacha, primáře místní ortopedie. Předchozí ředitel Libor Vylíčil před časem rezignoval.

Ohodnoťte tento článek!