Představitelé vedení Krajské zdravotní se sešli se starosty obcí ze Šluknovského výběžku

Městský úřad v Krásné Lípě

Představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se ve čtvrtek 12. července 2018 sešli se starosty měst a obcí ze Šluknovského výběžku.

Schůzka se uskutečnila v budově Městského úřadu v Krásné Lípě. Za KZ se jí zúčastnili předseda představenstva Ing. Jiří Novák, místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer a generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala. Za Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) byli přítomni Ing. Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín, Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa, Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov, Ing. Roman Forfera, starosta obce Rybniště, František Moravec, starosta obce Staré Křečany a Pavel Svoboda, starosta obce Lipová.

Jednání, které probíhalo v konstruktivním duchu, účastníci věnovali významný časový prostor. Prodiskutovali situaci a možnosti zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Představitelé KZ seznámili zástupce SPRŠ s rolí a možnostmi nemocnic KZ při poskytování zdravotní péče obyvatelům Ústeckého kraje. Upozornili také na skutečnost, že některá oddělení nemocnic KZ rozvíjejí vysoce specializovanou péči také s nadregionální působností.

„Jednání hodnotím jako velmi seriózní a otevřené. Velmi se cením přístupu všech představitelů samospráv ze Šluknovského výběžku, kteří se setkání zúčastnili,“ vyzdvihl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Dnešní velmi otevřené jednání posloužilo především k vysvětlení vzájemných pozic, ale i k identifikaci příčin současného stavu nemocniční péče na Šluknovsku, na níž má nepochybně zásadní podíl stávající vlastník Lužické nemocnice. Čeká nás teď dále jednání se zdravotními pojišťovnami, hlavně s největší Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, na které především leží povinnost zajistit občanům regionu dostupnou a kvalitní lékařskou péči,“ uvedl Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 25. června 2018 jednomyslně doporučilo Radě Ústeckého kraje zahájit jednání se zdravotními pojišťovnami o zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku.

Ohodnoťte tento článek!