Předvolební politické námluvy – komu dají zdravotníci hlas? – 1. část

volby, volební urna, hlasování,

V minulém týdnu jsme oslovili zástupce odborné veřejnosti s otázkou, co očekávají od budoucí politické reprezentace. Nyní dáváme naopak prostor expertům a stínovým ministrům jednotlivých politických stran a hnutí, aby se v odpovědích na pět klíčových otázek pokusili ovlivnit konečné rozhodnutí zdravotníků u volebních uren. V první části přinášíme odpovědi zástupců ANO 2011 a ČSSD.

Proč by měli dát zdravotníci hlas právě vaší straně?

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. garant hnutí ANO 2011 pro zdravotnictví

Navrhujeme rozumnou změnu, která je smysluplná a reálná. Týká se jak celého systému poskytování péče, tak i samotných zdravotníků. Chceme dokončit zákon o pojišťovnách a zákon o zdravotnických zařízeních. Chceme udělat pořádek v postgraduálním vzdělávání úpravou stávajících zákonů a chceme pracovat na opětovném získání důvěry ve stavovské organizace – například Českou lékařskou komoru.

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA stínový ministr zdravotnictví za ČSSD

Nabízíme kompetentní řízení resortu. Chceme se soustředit na podstatu problému: financování zdravotnictví a dostupnost péče pro pacienty.

Jaký recept má vaše strana na stabilní a dlouhodobé řešení financování zdravotnictví?

Rostislav Vyzula: Podporujeme zdravotní pojištění a nikoli zdravotní daň, jaká je doposud. Žádáme naprosto transparentní hospodaření pojišťoven s tím, že postupně je možné přejít na jednu státní zdravotní pojišťovnu a několik komerčních pojišťoven. Tímto dojde rovněž k revizi současného hospodaření a najdou se rezervy.

Považujeme za důležité, aby byl proveden pořádek v síti zdravotnických zařízení a tím zajištěna ekvita péče. Stát se musí adekvátně postarat o své pojištěnce pravidelným navyšováním platby. Navíc pokud bude ekonomika státu příznivá, lze uvažovat o navýšení finančních prostředků pro zdravotnictví z dnešních 7,5 % HDP na 8 a více.

Svatopluk Němeček: Nejdříve je nutné vyřešit kritický stav ve financování zdravotnictví. Vláda musí vrátit českému zdravotnictví to, co mu sebrali ministři Heger a Kalousek v podobě navýšení DPH i přesunu zdravotnického materiálu ze snížené do základní sazby této daně. Ročně to představuje zhruba 6 miliard korun, které zdravotnictví odvádí do státní kasy.

Dalším krokem bude navýšení plateb za státní pojištěnce. Ty musí být navyšovány pravidelně minimálně o inflaci. Jako jednorázový krok k finanční stabilizaci systému považuji i odkup nedobytných pohledávek zdravotních pojišťoven za státní podniky, případně jednorázovou půjčku státu VZP.

Myslím si, že pokud stát krizi financování zdravotnictví, kterou sám způsobil, vyřeší, v okamžiku nastartování růstu české ekonomiky už systém veřejného zdravotního pojištění zůstane stabilní a sám už si poradí s mnoha výkyvy.

Co podle vás nejvíce ohrožuje existenci systému veřejného zdravotního pojištění?

Rostislav Vyzula: Neprůhlednost hospodaření pojišťoven, netransparentnost státních zakázek, nejasné rozsáhlé projekty, jako byl IZIP, chaotické postgraduální vzdělávání lékařů, které lékaře vede až k odchodu do zahraničí. Zdravotnictví chybí dlouhodobá jasná vize, strategie, která by se neměnila s každou novou vládou, ale zůstala dlouhodobě stabilní.

Svatopluk Němeček: Velkým problémem je nerovnováha mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na jedné straně a zaměstnaneckými pojišťovnami na straně druhé. Tuto nerovnováhu je potřeba řešit tak, aby všechny pojišťovny platily nemocnicím stejně.

A tady narážíme na další problém. Neexistuje nastavený dlouhodobý systém úhrad nemocnicím. Ten je dnes postavený na tzv. DRG, jinak řečeno platbě za diagnózu. Každá nemocnice má přitom jinou, historicky vzniklou základní sazbu a to je potřeba postupně srovnat.

Jak budete v následujícím volebním období přistupovat ke spoluúčasti pacientů?

Rostislav Vyzula: Spoluúčast je nezbytná. Nemůžeme populisticky říkat, že zachováme takovou, jaká je. Současná spoluúčast 16–18 % je nejnižší v Evropě, a pokud chceme udržet alespoň současnou kvalitu, bude potřebné ji navýšit. Nebude se zvyšovat nijak závratně, nicméně postupný nárůst na 20 % je reálný.

Pokud se týká současných regulačních poplatků, tak je zrušíme. To ovšem neznamená, že poplatky, tedy spíše spoluúčast, nebude. Budeme hledat finanční prostředky, kde se jen dá, abychom spoluúčastí nezatěžovali obyvatelstvo, ale nárůst nákladů na zdravotnictví je vzhledem k rozvoji vědy tak velký, že vybrané služby bude nutné hradit přímo.

Svatopluk Němeček: Nebudeme ji navyšovat. Lidé zaměstnaní v klimatizovaných pražských kancelářích si mnohdy vůbec neuvědomují, jak složitá je ekonomická situace mnohých rodin a seniorů v regionech. Přitom vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se chová k nejslabším ze svých členů.

Jaké legislativní změny v oblasti zdravotnictví chcete po volbách prosazovat?

Rostislav Vyzula:

• revize současných zákonů a vyhlášek MZ ČR

• zákon o zdravotních pojišťovnách

• zákon o ochraně veřejného zdraví

• úprava zákona o vzdělávání

Svatopluk Němeček: Žádné revoluční změny v žádném případě nechystáme. Myslím si, že už jsme si užili dost různých reforem a poté reforem těchto reforem. Legislativní změnu si samozřejmě vyžádá zrušení tzv. regulačních poplatků, které chceme realizovat.

Rovněž chceme zákonem vytvořit novou, moderní právní formu pro neziskové veřejné nemocnice, kterou by využily nejen nemocnice státní, ale i krajské či městské.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!