Přejít na obsah

Přehled zdravotních služeb hrazených z fondu prevence v roce 2016

zpět
18.12.2015
děti, hra
zvětšitděti, hraZdroj: Shutterstock

děti, hra | Zdroj: Shutterstock

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydá v roce 2016 na prevenci o 100 milionů korun více než letos. Částka, kterou v pondělí schválila správní rada, se tak vyšplhá téměř na 629 milionů korun.

Strategie zdravotních služeb hrazených z fondu prevence nad rámec hrazených služeb v roce 2016 navazuje na základní pilíře fondu tak, jak byly stanoveny správní radou na konci roku 2014, a to dle sledovaných kapitol ministerstva zdravotnictví ČR. Resort dělí ve zdravotně pojistných plánech pojišťovnám preventivní programy do tří kapitol na zdravotní programy, ozdravné pobyty a ostatní činnosti. Celkový limit rozpočtu predikovaných disponibilních prostředků pro preventivní programy v roce 2016 je ve výši 628, 8 milionu Kč s tím, že limit rozpočtu z tvorby fondu pro rok 2016 je ve výši 452, 5 milionu a predikovaný zůstatek fondu k 31. 12. 2015 ve výši 176, 3 milionu Kč.

Rozpočet fondu prevence na rok 2016

Jak je uvedeno v dokumentu, který správní rada schválila, ve zdravotních programech jsou zařazeny klientské programy realizované v souladu s pilířem prevence kardiovaskulárního onemocnění, diabetu mellitus, duševních onemocnění, onkologického onemocnění, prevencí infekčních onemocnění, podporou projektů pro zvýšení kvality zdravotní péče, podporou projektů pro řízení rizik pojistného kmene. V kapitole ozdravné pobyty budou zařazeny klientské programy realizované v souladu s léčebně ozdravnými pobyty u moře pro chronicky nemocné děti a tuzemskými ozdravnými pobyty.
Do ostatních činností jsou zařazeny klientské programy s kladným dopadem na stabilizaci (retenci) pojistného kmene, které budou navazovat na společenskou poptávku podpory prevence. Klientské programy, ve kterých bude poskytován finanční příspěvek z fondu prevence, budou rozpracovány na jednotlivé klientské programy v rámci Klubu pevného zdraví.

Junioři k moři

Mezi klientské programy pro děti (do 18 let) v programu Junior bude například v rámci preventivní péče poskytován příspěvek na pohybové aktivity - příspěvek max. 1 000 Kč ročně (lze kombinovat mimoškolní a hrazené školní sportovní aktivity - příspěvek 500 Kč na mimoškolní aktivity + příspěvek 500 Kč na hrazené školní aktivity), příspěvek na snížení váhy u dětských pojištěnců budou aktivity podporovány pod dohledem praktického lékaře pro děti a dorost, případně lékaře - obezitologa, případně diabetologa, za předpokladu, že zákonní zástupci dítěte vynaloží náklady na konzultace u výše uvedených lékařů či odborných specialistů. Dětem s dg. diabetes mellitus 1. a 2. stupně bude umožněno čerpat příspěvky z Fondu prevence nad rámec hrazené péče na nákup pomůcek pro diabetiky, např. desinfekční prostředky určené primárně k desinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru či k desinfekci kůže před aplikací inzulínu, (desinfekční prostředky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění), testovací proužky pro zjištění glukózy/ketonů v moči (jedná se o částečně hrazené zdravotnické prostředky ve výši 75% ze Základního fondu zdravotního pojištění, příspěvek z Fondu prevence je určen na náklady doplatku, který klient doplácí při nákupu, tj. na 25 % ceny, kterou klient doplácí při nákupu testovacích proužků), příslušenství k inzulínové pumpě (jedná se o baterie a zásobníky inzulínu, které jsou ze 75 % hrazeny ze Základního fondu zdravotního pojištění, příspěvek z Fondu prevence je určen na náklady doplatku, který klient doplácí při nákupu, tj. na 25 % ceny doplatku, kterou klient hradí při nákupu).

Pobyty mimo smog

V kapitole ozdravné pobyty v programu junior je mezi léčebné ozdravné pobyty u moře zařazen Mořský koník. Příspěvek je ve výši 1 000 Kč na den formou nefinančního plnění pro 1x absolvování/1x ročně.
„Je předpokládáno, že v roce 2016 bude vyhlášena veřejná zakázka v souladu s platnými zákonnými úpravami na léčebně ozdravné pobyty pro období 2017 - 2021. VZP ČR nominuje mezioborovou komisi pro strategii léčebně ozdravných pobytů včetně zadávací dokumentace. Do mezioborové komise jsou nominováni předsedy správní a dozorčí rady zástupci vrcholných orgánů VZP,“uvádí se ve zprávě VZP. Tuzemské ozdravné pobyty nad rámec hrazené péče budou určené pro děti z tzv. „smogových oblastí“ za předpokladu, že jejich tuzemský pobyt bude realizován v oblasti, která je vedena u ministerstva životního prostředí jako vhodná lokalita pro ozdravný pobyt. Podpora bude určena především pro děti předškolního a školního věku (1. stupeň základních škol) pokud pobyt bude realizován formou mateřské školy/školy v přírodě.

Podpora duševního zdraví dospělých

Ve zdravotní programy zahrnují příspěvek na podporu prevence kardiovaskulárního onemocnění ve výši max. 500 Kč, na zvýšení pohybové aktivity – 500 Kč ročně, snížení obezity nebo nadváhy – 500 Kč ročně za vynaložené náklady u obezitologa, omezení kouření – příspěvek ve výši max. 2 500 Kč ročně. Podporu prevence při onemocnění diabetes mellitus 1. a 2. stupně bude ročně hrazen příspěvek ve výši max. 500 Kč. Klienti jej mohou stejně jako dětští diabetici využít na desinfekční prostředky, testovací proužky pro zjištění glukózy/ketonů v moči, příslušenství k inzulínové pumpě, a dále diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi. Pojišťovna klientům proplatí také 500 korun ročně jako podporu prevence onemocnění duševního zdraví, za meditační/relaxační cvičení – nácvik autogenní tréning, Jacobsonovi svalové progresivní relaxace, na diagnostické proužky na zjištění přítomnosti návykových látek v rámci léčby závislosti (nebo v doléčovacích skupinách) a kognitivní pomůcky schválené Českou Alzheimerovou společností pro tréning paměti. V rámci podpory prevence onkologických onemocnění je doplněn klientským programem hrazeným z fondu prevence o prevenci onkologického onemocnění kůže a o prevenci ca prostaty. Příspěvek ve výši max. 500 Kč ročně je určen na vyšetření kůže dermatoskopem v ordinaci lékaře a příspěvek ve výši max. 2 600 Kč ročně na náklady klientem hrazeného preventivního vyšetření v ordinaci urologa.

Pojišťovna přispívá také svým pojištěncům, kteří jsou v pracovně právním vztahu. Cílem je minimalizace nákladů na poskytnutí zdravotní péče při pracovní neschopnosti způsobené onemocněním nebo pracovním úrazem. Příspěvek je poskytován nad rámec hrazené preventivní (závodní) péče a je určen na rehabilitační aktivity, na prevenci infekčních onemocnění a na podporu imunity zaměstnanců. Klientům s onemocněním celiakií, bude poskytnut příspěvek 6 000 Kč, podmínkou je ale věk od 18 let do 26 let věku a předpoklad, že se pojištěnec soustavným studiem připravuje na budoucí povolání.

Očkování a pilot

Příspěvky tradičně pojišťovna dá dětem i dospělým také na očkování. Příspěvek max. 500 Kč získají dospělí klienti na nehrazené očkování dle vlastního výběru klienta, pokud nehrazené očkování není zahrnuto mezi tzv. speciální očkovací programy pojišťovny, kde lze také získat bonus 500 Kč např. na očkování proti klíšťové encefalitidě, očkování proti hepatitidě „A“, očkování proti hepatitidě „A/B“, očkování proti pásovému oparu a očkování do zahraničí.

V ostatních činnostech VZP bude pojišťovna v podpůrných klientských programech poskytovat příspěvek 1000 Kč. Gravidním a ženám s novorozenci na prvotrimestrální screening a na podpůrné aktivity žen v graviditě nebo pro kojící ženy. Ocení také bezpříspěvkové dárce krve (1000 Kč ročně) na rekondiční a rehabilitační aktivity nebo na vitamínové preparáty.


Komentovat článek: Přehled zdravotních služeb hrazených z fondu…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Komentáře

Do této diskuse prozatím nikdo nepřispěl.

přidat komentář
 
 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné