Přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně snazší u novorozenců

Ilustrační foto; miminko, porod, novorozenec

Půlroční čekací lhůta pro přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně neplatí pro první přeregistraci novorozence. Dnem narození se dítě stane pojištěncem stejné zdravotní pojišťovny, u které je jeho matka, toto pravidlo se nezměnilo. Při první přeregistraci ale stačí dodržet jen termín 1. leden, při dalších už i půlroční čekací lhůta.

Výklad zveřejnila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na svém webu.

Reformní novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění se k 1. prosinci zpřísnily podmínky přeregistrace. Pojišťovnu lze nadále měnit jednou za 12 měsíců, dosud to bylo možné vždy k prvnímu dni čtvrtletí, nově jen k prvnímu dni následujícího roku. O přeregistraci ale je nutné požádat nejpozději do konce prvního pololetí.

Narození dítěte je zákonný zástupce povinen nahlásit do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka v den porodu. Změnu zdravotní pojišťovny může zákonný zástupce dítěte provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k 1. lednu následujícího roku.

Dítě narozené letos v prosinci může jeho zákonný zástupce přihlásit po přidělení rodného čísla k jiné zdravotní pojišťovně od 1. ledna 2012. Dítě narozené v roce 2012, a to i v druhé půli roku, může jeho zákonný zástupce přihlásit k jiné zdravotní pojišťovně kdykoli v průběhu roku 2012, a to k 1. lednu 2013. Do té doby zůstává u pojišťovny, ke které bylo přiděleno po narození.

Podle průzkumu se zpřísněním přeregistrace téměř čtvrtina lidí nesouhlasí. Oproti tomu 19 procent ji vítá. Většině pacientů i pojištěnců (57 procent) je to jedno.

Důvodem pro změnu pojišťovny je nejčastěji to, že pojištěnec se léčí u lékaře, který nemá smlouvu s jeho pojišťovnou. Na rozhodování má vliv také dostupnost celé sítě smluvních zdravotnických zařízení. Pro mnoho lidí je podle průzkumu klíčová nabídka preventivních programů a doplňkových bonusů.

Ohodnoťte tento článek!