Přerov podal kvůli nemocnici tři žaloby

Titulní obrázek

Přerovskou nemocnici sice už provozuje soukromá společnost, s tím se však nehodlá smířit radnice. Město a dva zastupitelé podali žaloby. Město odpověď na správní žalobu nedostalo. Stejně tak čeká Michal Chromec na vyjádření ke své stížnosti k Úřadu pro hospodářskou soutěž…

Hodnocení postupu kraje při transformaci bývalých tří okresních nemocnic ale dostal přerovský zastupitel Josef Nekl (KSČM).

Verdikt ostravského krajského zastupitelství zní: Ze strany kraje byl porušen zákon.

Verdikt: kraj porušil zákon

„Podnět jsem podal jako občan ke Krajskému zastupitelství v Ostravě. Týkal se navyšování majetku akciové společnosti Nemocnice Olomouckého kraje. Jde o vklad ve výši čtyři sta milionů korun, ke které mu má dojít zapsáním majetku nemocnic v Přerově, Prostějově a Šternberku. Z krajského zastupitelství jsem dostal odpověď, že se ztotožňuje s mými právními závěry, a proto doporučuje Rejstříkovému soudu v Ostravě nenavyšovat jmění akciové společnosti Nemocnice Olomouckého kraje,“ vysvětlil přerovský a krajský zastupitel Josef Nekl.

Podle něj to znamená, že založená společnost nemá kapitál. Dle mínění dalšího zastupitele Michala Chromce (Přerovská koalice) se tak nyní nabízí otázka, zda se Středomoravská nemocniční společnost, která oficiálně provozuje od července tři někdejší okresní nemocnice včetně přerovské, vůbec může ucházet o smlouvu s pojišťovnami.

Kraj se odvolal

Kraj se však proti tomuto rozhodnutí odvolal. „Stejným způsobem bylo zapsáno do obchodních rejstříků asi osm nebo devět nemocnic v naší republice. Nechápu, proč by měl platit pro každý kraj jiný zákon,“ řekl vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje Václav Rýznar.

Podle jeho vyjádření podal krajský úřad odvolání a čeká vredikt vrchního soudu. Na to reaguje Michal Chromec: „Dosud však vklad nebyl zapsán a podle toho by se měl kraj chovat. Měl by až do rozhodnutí soudu odvolat všechny své kroky, což je v právním státě obvyklé,“ podotkl.

Je výběrové řízení neplatné?

Prostějovská senátorka Božena Sekaninová tvrdí, že celé výběrové řízení na pronájem nemocnic je neplatné.

„Představenstvo Nemocnice Olomouckého kraje vypsalo veřejnou obchodní soutěž na pronájem podniku se zapsaným jměním čtyři sta čtyři milionů korun na dobu 15 až 20 let. To však není v souladu s právem, protože do dnešního dne nebyl tento vklad učiněn, neboť majetek spravovaný příspěvkovými organizacemi, v tomto případě nemocnicemi, není možné kvalifikovat jako podnik, jak učinil kraj,“ vysvětlila Sekaninová.

Podle ní otázkou také zůstává, jak Úřad pro hospodářskou soutěž posoudí skutečnost, že se zásadně změnily v průběhu výběrového řízení podmínky.

„Kraj sdělil všem uchazečům, že nájem nemovitostí, který budou hradit, je 80 až 85 milionů. To mnohé z nich odradilo. Jaké bylo překvapení, když po ukončení výběrového řízení bylo zveřejněno, že to bude pouze 25 milionů,“ říká.

Podle Martina Peciny, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se otázka, zda byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek, teď šetří.

Náměstek hejtmana Ladislav Kavřík však tvrdí, že výběrové řízení na pronájem nemocnic proběhlo v pořádku, a nevidí důvod, proč jej rušit.

Obavy z monopolu

Podle senátorky Sekaninové a doktora Chromce hrozí, že pronájmem nemocnic Středomoravské nemocniční, kterou vlastní třinecká firma Agel, povede k monopolnímu postavení ve zdravotnictví na střední a severní Moravě.

„V důsledku tohoto spojení dojde k narušení přirozeného tržního prostředí v oblasti poskytování standardní lůžkové péče a k ohrožení existence dalších zdravotnických zařízení,“ míní Božena Sekaninová.

I tuto stížnost řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně.

Dagmar Rozkošná, Regionální deníky

Přerov podal kvůli nemocnici tři žaloby
Ohodnoťte tento článek!